Skøyte

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
RS1 «Colin Archer» fra 1893, den første redningsskøyta Colin Archer bygde.
Foto: Chris Nyborg (2014).
Fiskeskøyta «Bjørg».
Foto: Chris Nyborg (2014).

En skøyte er en dekksbåt som oppstod i det sønnenfjeldske distrikt og var en videreutvikling av de åpne båtene i området. Skøyta var som regel klinkbygget, spissgattet og hadde dekk. De hadde som regel eikehud på furuspant. Skrogformen var bred og rund, mens stevnene varierte mellom de ulike skøytetypene. Hvalerskøyta har en forstevn som er nesten loddrett øverst, for så å danne en rett, skrå linje ned mot kjølen. Listerskøyta har tilnærmet loddrette stevner.

Fra 1890-årene ble Risørskøyta, eller Barmenskøyta som den tidligere ble kalt, kravellbygd med eikehud festet til furuspant med trenagler.

Etymologisk kommer ordet fra nederlandsk schuit, samme ord som norsk skute.

Det finnes ulike typer skøyter som har fått benevnelse etter geografi eller hva skøyta ble brukt til: Her er de mest kjente skøytetypene nevnt.

  • Hvalerskøyte
  • Risørskøyte
  • Listeskøyte
  • Los- og redningskøyte

Colin Archer

Colin Archer brukes som betegnelse på seglskøyter av forskjellige modeller. I strengeste forstand forbeholdes det skøytene Colin Archer selv bygde, spesielt de fjorten redningsskøytene med RS1 «Colin Archer» som prototype. Mange bruker det også om båter som er bygd etter denne modellen, uavhengig av når de er bygd eller hvilket materiale de er. I dagligtale brukes det oftest enda videre, om alle slags seglskøyter uansett om de avviker sterkt fra Colin Archers design.

Et kjennetegn på Archers redningsskøyter er at de er spissgattede, enmasta skøyter. Normallengde er ti til femten meter (tredve til femti fot), men det finnes også kortere eller lengre seglskøyter. Det ble tidlig klart at båttypen klarer seg svært god i vanskelige værforhold, og at den er godt egna til redningsaksjoner.

Skøyter i tradisjonsbåtregisteret

Det er opprettet et tradisjonsbåtregister på Lokalhistoriewikien, og der blir båter fra færing til jekt registrert. Tradisjonsbåtregisteret er et prosjekt som har som målsetting å få oversikt over bestanden av norske tradisjonsbåter. Det er et prosjekt som er støttet av Riksantikvaren og Norsk kulturråd og er et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN og museumsnettverket for Kystkultur og fiskerihistorie. Båtene som er nevnt under er registrert der og ved å klikke på linken, kommer dere til siden med registreringen.

Kilder