Skansen skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skansen skole er en nedlagt skole sør i Gjøvik kommune, i grenda som også heter Skansen (Klinkelinna 413). Skolen ble lagt ned i 2006, og elevene ble overført til Blomhaug og Grande. Grendelaget i Skansen tok over skolen, som ble omdøpt til Skansen grendehus.

Vardal kommune oppretta Skansen skolekrets i 1932. Dette var også et resultat av skolesammenslåing, da de gamle kretsene i Skansen (Bjugstad og Aandalen) ble slått i hop til en felles skole.

Alt på 1960-tallet foreslo skolestyret i storkommunen Gjøvik å legge ned Skansen. Skolen var da slitt etter 30 år med lite vedlikehold, og krav om dusjanlegg og moderne toaletter ville bety store kostnader for kommunen. Etter protester fra innbyggerne i kretsen ble nedleggingsvedtaket imidlertid lagt på is, og det ble i stedet satt i gang oppussing og oppføring av et tilbygg, som skulle romme gymsal, toalettanlegg m.m.

Elevgrunnlaget for skolen var imidlertid lite, og fra ca. 1975 gikk det bratt nedover. I skoleåret 1988/89 var antallet elever nede i 31. Gjøvik kommune begynte igjen å diskutere nedlegging. Det endelige vedtaket kom imidlertid ikke før i 2005, etter at kommunepolitikerne hadde vurdert å legge ned flere av kommunens grendeskoler, også Lundstein og Biristrand. Men debatten endte med at bare Skansen, som var kommunens minste skole, ble vedtatt nedlagt. Ved nedleggingstidspunktet hadde skolen rundt 40 elever. I juni 2006 ble det satt punktum for Skansen skole, med en høgtidelig avslutningsfest.

Rektorer

  • Ernst Sølvsberg ?-2006

Kilder