Skatteetaten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skatteetaten er en statlig virksomhet underlagt Finansdepartementet. Etaten har ansvaret for utlikning og innkreving av skatt, merverdiavgift og særavgifter, og for folkeregistrering. I tillegg er Statens innkrevingssentral underlagt Skatteetaten.

Etaten ledes av skattedirektøren, per 2021 Nina Schanke Funnemark som ble utnevnt for seks år i 2020. Den er delt inn i Skattedirektoratet og sju fagdivisjoner med landsdekkende ansvar. Hovedkontoret ligger på Helsfyr i Oslo. I tillegg er det regionale skattekontor en rekke steder i landet.

Ansvaret for folkeregisteret ble overtatt i 1991. Fram til 1. januar 2016 ble særavgifter og merverdiavgift ved innførsel av varer innkrevd av Toll- og avgiftsetaten, men dette ble da overført til Skatteetaten. Ansvaret for innkreving av skatte ble overtatt fra kommunene i 2020. Skatteetaten samarbeider også med andre etater for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Litteratur og kilder