Skedsmo og Leirsund Meieriers produsentforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skedsmo og Leirsund Meieriers produsentforening ble stiftet 12. juni 1930 under navnet Skedsmo melkeprodusenters forening. Navneskiftet kom i 1948.

Foreningen ble stiftet som en følge av de svært lave prisene på landbruksvarer i 1920-åra. Det største problemet for bøndene i Akershus var forholdene omkring melkeomsetninga. Melka ble omsatt på mange forskjellige måter og til ulike og lave priser på hovedmarkedet i Oslo der Romeriks-bøndene leverte store mengder melk. Melk til forbruk var bedre betalt enn den som gikk til produksjon av ost og smør, og bøndene ønsket naturligvis å selge så mye som mulig til konsummelkmarkedet. Siden melkeprodusentene ikke var organisert, ble oppkjøperne sterke, og de kunne i stor grad bestemme prisene.

Etter et møte på Lillestrøm i 1929 som tre Romeriks-kretser av Bondelaget tok initiativ til, ble det fart i arbeidet med å organisere melkeprodusentene i ett lag. Foreningen i Skedsmo kom som en følge av dette møtet, og senere ble S/L Østlandets Melkesentral opprettet.

Det første styre var sammensatt av Lars Lauritsen Hauglid (formann), Johan Luke og Trygve Lynne.

Kilder og litteratur