Skiferbruddet i Rasveita

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skiferbruddet i Rasveita ligger ved nordenden av Rasveita i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag. Dette ligger under kanten av noen store furutrær til venstre for Kisveien (på Klasåsen siden av veien), omtrent 200 meter etter at veien deler seg mot Rasveita og Sagåsen. Bruddet ligger ca. 40 meter opp i en skråning til venstre. Litt vanskelig å finne fra veien, men under bruddet ligger lag med skifer som har vært brutt ut. Fra regnskapene da Klæbu kirke ble bygget og stod ferdig i 1790 vet man at skifer til tak og trapper på kirka ble hentet fra bruddet ved Rasveita og/eller fra Skifersteinsdalen i Målsjømarka. Under mose og lyng kunne en i mai 2013 lett se sporene etter drifta. Skiferen fra bruddet hadde dårlig kvalitet og driften opphørte etter relativt kort tid. Da skifertaket på hovedlåna i Moen gård ble skiftet i 2012 var skifertaket i dårlig forfatning.

Fra arkeologien kjenner man til at slike skiferbrudd kan ha en lang historie og være svært gamle. Skifer har blitt benyttet til redskaper i mangel på flint siden steinalderen i Norge. Vikingene benyttet skifer som gulv i langhusene. Ellers er det funnet baksterhellere av skifer. Ble benyttet til mange formål. På Klæbu gamle kirkegård er det ikke funnet gravminner i skifer. Det eldste gravminnet i skifer er å finne på Flå kirkegård på Ler i Melhus kommune. Det er fra 1840.

Kilder

  • Historisk vandring 29. mai i 2013 av Klæbu historielag og foredrag av Atle Elverum, med innspill far komiteen for bevaring av Klæbu gamle kirkegård.
  • Klæbu kirke. Klæbu menighetsråd. 1990.