Klæbu historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Klæbu historielag, Klæbu i nåværende Trondheim kommune, ble stiftet i 1982. Initiativtakere til laget var blant annet Ole Svaan, Gulbrand Grendstad, Lars Braa og Hans Reiten. Ole Svaan var bekymret for at viktig historie skulle gå tapt, særlig innen landbruket og bygninger. Han tok på eget initiativ å kjøpte opp landbruksredskaper, bygninger og annet. Dette lagret han hjemme på sin gård Lillesve og på Tippen i en bygning der. De andre så behovet for å få skrevet ned viktig historie. Et av lagets første oppgaver ble å intervjue eldre om gamle dager.

Laget «har til formål å vekke interesse og skape interesse for bygdas historie. Det arbeider for å utbre kunnskap om vårt samfunn og vår kulturarv, og verne kulturminner av alle slag». Det er et stort historielag med ca. 360 medlemmer. Laget har eget kontor på Seminarplassen i Klæbu. Siden 1999 har laget vært medlem av Landslaget for lokalhistorie.

Aktiviteter

To ganger i året er det medlemsmøte med et tema. Det leies da inn foredragsholdere som er knyttet til temaet. Eksempler på slike tema er:

To ganger i året er det også vandringer i bygda med ulike tema eller knyttet opp mot arbeid som komiteene driver med. Noen ganger deltar fagpersoner på disse vandringene, eksempelvis arkeolog og historiker. En gang i året er det tur til et annet sted i Trøndelag. Dette er populære tiltak.

Januar 2016 ble Klæbu historielag eier av Klæbu bygdemuseum, og historielaget ble da lovt tilskudd fra Klæbu kommune i fem år framover. Museumskomiteen har ansvaret for museet. Våren 2016 ble det etablert en venneforening for museet, som skal ta seg arrangement og annet på oppdrag fra museumskomiteen.

Fotokomite som arbeider med å ta vare på gamle fotografier som laget mottar fra givere og/eller har samlet inn. Dette arbeidet er i samarbeid med Sverresborg Folkemuseum.

Redaksjonskomite som har ansvaret for Klæbu historielags årskrift og kalender som gis ut hvert år. Årskriftet består av tekster som medlemmer i laget har skrevet og tekster de mottar av andre.

Komite for bevaring av Klæbu (gamle) kirkegård. Komiteen ble stiftet i 2006, og de samme medlemmene har i årene etterpå arbeidet med å kartlagt gamle gravminner etter et fastlagt skjema og laget forslag til bevaringsplan for Klæbu (gamle) kirkegård. For å kvalitetssikre dette arbeidet har kirkehistoriker Svein Henrik Pedersen fra NTNU vært leid inn som rådgiver. Arbeidet skal ende i et temahefte.

Komite for registrering av kulturminner i bygda. Denne komiteen samarbeidet med daværende Klæbu kommune om registrering.

Ledere

 • 1981 – 1989: Lars L. Forseth
 • 1989 – 1991: Ole Svaan
 • 1991 – 1997: Hans Reiten
 • 1997 – 1998: Eli Myhr
 • 1998 – 1999: Lars Roan
 • 1999 – 2003: Lars Braa
 • 2003 – 2005: Ole Haugum
 • 2005 – 2009: Kåre Haugen
 • 2009 – 2011: Lars Braa
 • 2011 – 2013: Håvard Huseby
 • 2013 – 2014: Kåre Haugen
 • 2014 – Alf Steinar Tømmervold

Publikasjoner

Eksterne lenker

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra historielaget, 2016 og 2019 (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse).