Skogene mellom Drammenselva og Eikeren (1996)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Omslag

Skogene mellom Drammenselva: En eventyrlig vandring i natur og historie er ei bok som ble utgitt av Drammens og Oplands Turistforening i 1996. Den omhandler skogsområdene mellom Drammensdalen og Eikeren i kommunene Drammen (Skoger med Konnerud og Nedre Eiker), Øvre Eiker og Holmestrand (Hof). Dette omfatter områder som Strømsåsen, Konnerudkollen/Hagatjern, Konnerudmarka, Mjøndalsskauen og Vestskauen. Redaktør er Tom Helgesen, assistert av en redaksjonskomité som besto av Øivind Wiik og Lars Aaserud, mens en rekke forfattere har bidratt med artikler om emner som geologi, planter, dyreliv, fornmkinner, seterdrift, bosetning, skogbruk, gruvehistorie, jakt og fiske, eventyr og sagn, stedsnavn, idrett og friluftsliv og naturvern. Boka inneholder flere kart og en rekke flotte bilder. Den har også et fyldig register med steds- og personnavn.

En ny og oppdatert utgave av boka ble utgitt i 2019.

Innhold

 • Strømsåsen En grønn oase i byen - Inger Hyllseth - s.9
 • Fra Konnerudkollen til Hagatjern - Torkild Jensen - s.18
 • Konnerudmarka. Turmål for en hel bydel - Øivind Wiik - s.27
 • Mjøndakskauen. Fra Helvete til Sirikirke - Tom Helgesen - s.37
 • Vestskauen. Blant Stenåler og seterstier - Lars Aaserud - s.47
 • Bergarter, mineraler og fossiler. Geologien i området - Øivind Juul Nilsen - s.65
 • Fra kystflora til fjellplanter - Even Woldstad Hanssen - s.77
 • Fra fuglekonge til storokse. Dyrelivet i marka - Torkild Jensen - s.87
 • Eldgamle kulturspor. Graver og andre fonuninner - Tom Helgesen - s.103
 • Med plog og øks. Bosettingen i marka - Per E. Marheim - s.105
 • Salmer, sang og subtraksjon. Skole og undervisning inne på skogen - Per E. Marheim - s.138
 • Kulokk og budeier. Seterdriften, viktig bruk av utmarksressursene - Per E. Marheim - s.142
 • Med børse og stang. En variert meny for jegere og fiskere - Ole Kristian Mortensen - s.155
 • Det var en gang... Eventyr og sagn - Lars Aaserud - s.174
 • På jakt etter metaller. Gruvedriftens historie - Tom Helgesen og Nils Otto Larsen - s.183
 • Gårdsskoger og brukseiere. Skogbruket i gammel og ny tid - Sverre Skurdal - s.198
 • Fra bygdeborger til Vestskogjegere. Marka i ufredstid - Tom Helgesen - s.222
 • Mellom Kabretta og Kinnerud Navnebruk i marka - Tom Helgelen - s.234
 • Fra Wildenvey til Vindtorn. Marka sett med kunstnerøyne - Anne Lise Nedberg - s.240
 • Vern av naturarven - Øivind Wiik - s.253
 • Konkurranser og trening året rundt. Marka som idrettsarena - Lars Aaserud - s.260
 • I løyper og løssnø. Ski og skiturer - Tom Helgesen - s.277
 • Uten mat og drikke... Serveringssteder før og nå - Øivind Wiik - s.284
 • Med pedalkraft til skogs Sykkelturer på kryss og tvers - Tom Helgesen - s.288
 • Register - ved Jorun Haugen Barrow - s.294
 • DOT takker for støtten - s.302

Kart

 • Inndeling av området - forsats
 • Geologi - s.66
 • Boplasser og setre - s.140
 • Fiskevann - s.172
 • De viktigste gruver og skjerp i området - s.196
 • Verneområde, bygdeborger og slipp plasser - s.258
 • Løyper og serveringssteder - s.282
 • Forslag til sykkelturer - s.292
 • Hovedkart - ettersats

Tilgjengelighet

Boka er tilgjengelig for norske IP-adresser i Nasjonalbiblioteket: Skogene mellom Drammenselva og Eikeren

Flere bøker og artikler om Natur i Eiker finnes i Eiker Bibliografi.