Snekkerplassen (Øvre Eiker, 177/9)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Snekkerplassen er et småbruk på drøyt 85 mål i Bingen i Øvre Eiker kommune. Opprinnelig har det antakelig vært en husmannsplass under gården Vestby. Den ble utskilt fra løpenummer 570a Vestby i 1862 med en landskyld på 1 ort og 6 skilling.

Snekkerplassen omkring 1970.
Foto: Olav Homlebekk

1862-1901: Torsten Østensen og Ingeborg Iversdatter

Torkild Anton Nilsen som eier av Vestby skjøter til Torsten Østensen i 1862.[1]

Det er Torsten Østensen og Ingeborg Iversdatter fra Øyer i Gudbrandsdalen som bosetter seg i Snekkerplassen. De melder innflytting i 1862 og har med seg barna Østen og Anne. Ved folketellingen i 1865 har de også sønnen Iver som da er 1 år. Han dør 4 år gammel.

De får også sønnen Anton i 1868. Han dør allerede i 1869. [2]

Ved folketellingen i 1900 er disse bosatt her: •Ingeborg Snedkerpladsen, hm, e, f. 1826 i Øier. •Anne Snedkerpladsen, d. ug. f. 1858 i Øier, fjøsstell, husstell. •Anton Snedkerpladsen, FL, ug, f. 1883 i Drammen, gaardsstell. •Elias Føllesvik, FL, ug, f. 1842 Volden, Rom, helt off. forsørge.

Anton Snekkerplassen ble født i Drammen den 26. november 1883[3]. Han var sønn til pige Anne Torstensdatter og ungkar Ole Christiansen Haare.

1901-1967: Anton Olsen

Husene i Snekkerplassen sommeren 2014.
Foto: Narve Klægstad

Etter at Torsten Østensen døde i 1900 får Anton Snekkerplassen skjøte på eiendommen i 1901. Skjøte fra Torsten Østensen til Anton Olsen v/ værge Torger Larsen for kr. 1.000,-.[4]

I 1901 blir skogrettigheter i bnr. 1 avløst med en skogteig.[5]

Til eiendommen hører også Larseløkka som ble kjøpt av Anton Snekkerplassen i 1911.


1967- : Johan R. Rakkestad

Anton Olsen Snekkerplassenan døde i 1967 uten livsarvinger og eiendommen ble da overtatt av Johan R. Rakkestad.

Referanser

  1. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, realregister III-2, side 8. Datert 10.05.1862. Tgl. 16.06.1862. Pantebok 783. Påtegning tgl. 13.12.1892.
  2. SAKO, Eiker kirkebøker, Ministerialbok nr. 16, 1860-1868, s. 260
  3. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060913050239.jpg
  4. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveeri, panteregister V-11, side 283. Tgl. 16.04.1901. Pantebok 287. Attest om arveforholdet mangler. Værgebeskikkelse tgl. 16.04.1901.
  5. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveeri, panteregister V-11, side 283. Utskifting tgl. 30.11.1901.


Eiker Leksikons logo.jpeg Snekkerplassen (Øvre Eiker, 177/9) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!