Sortland historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Historielagets logo.

Sortland historielag dekker kommunen Sortland i Vesterålen i Nordland. Laget ble stiftet i februar 1985 og meldte seg like etterpå inn i Landslaget for lokalhistorie. Historielaget utgir Historisk årbok for Sortland. Formålsparagrafen lyder: «Sortland historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv, ivareta tradisjoner om liv og arbeide i eldre tid, og å spre kunnskap om Sortlands fortid»

Medlemstallet pr. 2019 er 103. Tallet på medlemmer har variert noe de siste åra.

Ledere

 • Mattis Mathisen
 • Marie Lichtwarck
 • Gisle Røthe
 • Mattis Mathisen (pr. 2019)

Andre sentrale personer

 • Herleiv Dahl (initiativtaker til oppstart, skribent)
 • Georg Ellingsen (mangeårig kasserer)
 • Kristen Opdan (mangeårig styremedlem og kommunal bibliotekar)
 • Atle Paulsen styremedlem og skribent
 • Mona Dahl (medlem og kommunal kultursekretær)
 • Åsa Elstad (museumsbestyrer, skribent)
 • Asmund Andrassen (styremedlem, skribent)
 • Knut Remen (styremedlem og initiativtaker for fotoregistrering)

Virksomhet

Hovedaktiviteten er å utgi årbok/årsskrift. Historisk Årbok for Sortland er utgitt fra 1985, men har ikke kommet ut alle år.

Laget driver også med innsamling av foto og fotoregistrering, støtte til museumsarbeid, foredrag, ekskursjoner og utstillinger. Årvisse arrangement under Kulturminnedagene. Historielaget støtter bygdebokarbeidet og jobber for at kulturminner blir del av det kommunale planarbeidet. For tida (2019) arbeider laget sammen med museum og kommune for å få laget en kulturminneplan for Sortland kommune.

Laget samarbeid med andre lokale og regionale lag og interessegrupper som har kulturminnearbeid som et av sine satsingsområder.

I 2010 startet laget i samarbeid med biblioteket en gruppe for de som ønsker forske på slekt. Om lag 80 tilskrives til møter en gang i måneden. Omtrent ¼ møter regelmessig. Storparten av de 80 er ikke medlemmer i laget. Det sendes ut medlemsbrev til medlemmer og de som er med i slektsgruppene.

Kilder

Nettside

Den er ikke i drift pr. 2021.