Sostad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sostad
Kart 1819 Østre Toten Sostad.jpg
Kart fra 1819 som viser Sostad og nabogardene
Alt. navn: Sodstad, Sotstad
Først nevnt: 1327
Sted: Vestbygda (Østre Toten)
Kommune: Østre Toten
Fylke: Innlandet
Gnr.: 154 og 155
Postnummer: 2850

Sostad er en navnegard i Vestbygda i Østre Toten kommune, ca. 2 kilometer vest for tettstedet Lena. Den består av matrikkelgardene vestre (gnr. 154) og østre (gnr. 155) Sostad.

I første halvdel av 1800-tallet var det tre Sostad-garder, men før 1900 var alle lagt inntil nabogardene som underbruk. Sostadøgarden, Sostadhågån, Trillerud, Furubakken, Hansstuggubakken og bureisingsbruket Sostad ble imidlertid fradelt som sjølstendige bruk.

Vestre Sostad var kapellangard da Toten fortsatt var ett prestegjeld. Gamle Seierstad skole er også bygd på gammal Sostad-grunn.

Gardsnavnet

Ifølge Norske Gaardnavne kommer gardsnavnet av mannsnavnet Sóti og staðir. Om Sóti heter det: «Det gamle Mandsnavn Sóti, der forekommer paa Island som Navn paa en Landnamsmand og i Norge findes en enkelt Gang i Viken [...]; i Danmark forekommer det derimod oftere og allerede paa Runestene».

Uttalen er /so:`sta/.

Vestre Sostad (gnr. 154)

 • Vestre Sostad (bnr. 1). Var fortsatt kapellangard i 1838, men i 1870 ble eiendommen solgt som underbruk og delt mellom nedre og midtre Sukkestad (gnr. 166/3 og 166/2). Bnr. 1 ble seinere solgt til Hammastad (gnr. 162/1). Se også bnr. 10.
 • Sostadøgarden (bnr. 2). Fradelt i 1882. Består også av Slommerud (bnr. 4) m.fl.
 • Trillerud (bnr. 3). Fradelt i 1868 til Bortigarden Serstad (gnr. 152/1).
 • Seierstad skole (bnr. 6). Fradelt i 1895.
 • Trillerud (bnr. 7 og 9). Fradelt i 1895 (bnr. 7).
 • Sostad (bnr. 10). Bureisingsbruk. Oddvar Aass fikk i 1947 ca. 200 mål av Sostadskauen (da under Sukkestad, se bnr. 1).
 • Hammastadjordet (bnr. 11). Jorde som tilhører Frammigarden Hammastad (gnr. 161/1).
 • Sostadskauen (bnr. 12). Tilhører Ner-Sukkestad (gnr. 166/3).

Østre Sostad (gnr. 155)

 • Østre Sostad (bnr. 1). Solgt som underbruk til Bortigarden Serstad i 1870 (se også gnr. 154/3).
 • Midtre Sostad (bnr. 2). Solgt som underbruk til Midt-Sukkestad i 1894 (se også gnr. 154/1).
 • Furubakken (bnr. 3 og 6). Bnr. 3 ble fradelt bnr. 2 i 1867.
 • Sostadhågån (bnr. 4). Fradelt bnr. 2 i 1902.
 • Fagertun (bnr. 5)
 • Linlykkja (bnr. 7). Var et lite småbruk, men mesteparten av jorda er frasolgt.

Kilder og litteratur