Spiraodden naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Spiraodden naturreservatKonglungen i Asker ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. januar 1988, ligger øst for Løkenes og omfatter Spiraodden og kyststripen sørvest for denne. I 2008 ble området utvidet, og de tilliggende områdene i Løkenesskogen og Løkeneshalvøya ble vernet. Det er dokumentert 550 karplantearter, 228 arter sopp og 47 fuglearter i de tre områdene. 41 av soppartene og 16 plantearter er oppført på den nasjonale rødlisten.

Spiraodden omfatter 44 dekar og ble fredet som geologisk naturreservat, utvidet til 60 dekar ved kongelig resolusjon 27. juni 2008. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter med verneverdig kalkfuruskog. Lokaliteten er en odde med en sammenhengende og uforstyrret strandprofil. Området har også en artsrik og velutviklet kalkfuruskog som er av nasjonal verneinteresse. Det må ses i sammenheng med lokaliteten på Konglungen. Begge disse lokalitetene er foreslått som verdenstypeområder for nedre og midre del av den nederste tidsenheten i silur. Spiraodden gir en usedvanlig lang og uforstyrret lagrekke (170 m) i nedre silur som er av meget høy forskningsmessig betydning. Den er også verdifull for undervisning.

Området er også egenartet på grunn av en stor forekomst av den nasjonalt sjeldne arten hvitmure.

Løkeneshalvøya landskapsvernområde

Løkeneshalvøya landskapsvernområde, ble opprettet ved Kgl. res. 27. juni 2008 og omfatter i alt ca. 778 dekar. Formålet med landskapsvernområdet er å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet på Løkeneshalvøya som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.

Løkenesskogen naturreservat

Løkenesskogen naturreservat, opprettet ved Kgl. res. 27. juni 2008, omfatter ca. 114 dekar tilnærmet urørt artsrik edelløvskog med karakteristisk planteliv, mange rødlistede sopparter og en havstrand med forekomst av sjeldne arter som strandrisp og tusengyllen.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Spiraodden naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8310821° N 10.4944421° Ø