Stabssersjant

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Stabssersjant er en militær grad for befal i Hæren og Luftforsvaret. Graden har NATO-rang OR7 og tilsvarer en kaptein innen offiserskorpset. Den tilsvarende graden innen Sjøforsvaret er flotiljemester.

Graden ble innført ved innføringen av spesialistbefal pr 1. januar 2016, og disse utgjør sammen med de vervede mannskapene Forsvarets spesialistkorps.

Sersjantmajorer og flaggmestre er sjef for spesialistene i sin avdeling eller gren, og er viktige rådgivere for offisersledelsen i avdelingen.

Som distinksjon har stabssersjanten tre vinkler med to buer over disse.

Tidligere bruk

Graden ble første gang innført sammen med oversersjant (og tilsvarende i luftforsvar og sjøforsvar) etter andre verdenskrig da erfaringene fra krigen viste at det var nødvendig med erfarne underoffiserer som ble værende på forholdsvis lavt kommandonivå.

Graden ble også brukt frem til 1975, da stabssersjanten var den høyeste sersjantgrad i Hæren og Luftforsvaret, mellom fenrik og oversersjant. Da graden ble fjernet dette året ble de fleste som hadde den gitt graden løytnant, mens de med lengst ansiennitet ble kapteiner.

Se også

Kilder