Storgata (Raufoss)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata på Raufoss, med Hunnselva på den ene siden og Gjøvikbanen på den andre
Foto: Widerøe Flyveselskap (1969).

Storgata er navnet på en nær 2,5 kilometer lang del av fylkesvegen gjennom Raufoss sentrum i Vestre Toten kommune. Storgata var fram til 2006 en parsell av daværende Riksveg 4, og har siden vært del av fylkesvegnettet; først Fylkesveg 110, og siden 2019 Fylkesveg 2368. Som riksveg var Storgata på Raufoss del av en hovedveg fra Gjøvik og sørover. Storgata går parallelt med Hunnselva, og på enkelte strekninger helt nær den.

De fleste forretninger og serveringssteder på Raufoss ligger ved Storgata, dels i handlesenteret Amfi Raufoss (Storgata 49) og dels i frittliggende bygninger. Raufoss jernbanestasjon ligger i Storgata 18, med bussholdeplasser og drosjesentral i samme område.

I sør går Storgata over til å hete Reinsvollvegen like utenfor den bymessige bebyggelsen.
I nord fortsetter vegen som Gjøvikvegen fra rundkjøring / kryss med Grøndalsvegen.

Fastsettelsen av gatenavnet var en langvarig prosess:

  • I august 1950 vedtok Vestre Toten kommunestyre 31 vegnavn på Raufoss, etter forslag fra Raufoss Vel. Et avisreferat forklarer hva som hendte med Storgata: «Av de eksisterende gater og veier er det bare hovedgata som fremdeles må være navnløs. Storgata ville ikke velet kalle den fordi man prinsipielt gikk inn for at alt i en landkommune skulle ende på -veg, og forslaget om Storvegen følte ingen seg særlig tiltalt av.»[1]
  • I juni 1966 behandlet kommunestyret en ny utredning om vegnavn. Totens Blad presenterte saken slik: «For å begynne med riksveien gjennom Raufoss. Den skal heretter hete Storgata, et navn som vel før eller senere ville ha tvunget seg fram likevel, i takt med stedets utvikling.»[2] Denne gang tyder referatene på at det ikke var noen innvendinger mot navnet Storgata.

Storgata på Raufoss har fra 2007 vært eneste «Storgate» i Vestre Toten kommune, ved at hovedgatene i kommunens øvrige tettsteder siden da har hatt andre navn.

Referanser

  1. Samhold (Gjøvik) 23.august 1950, side 6. Digital versjonNettbiblioteket
  2. Totens Blad 16.juni 1966, side 1. Digital versjonNettbiblioteket

Litteratur og kilder

Galleri


Koordinater: 60.71673387° N 10.61131492° Ø