Storgata 109 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 109 framstår rett og slett som et praktbygg.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 109, i midten, var et flott hus i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim
Storgata 109, til venstre, i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Storgata 109 var bolig for Tromsøs siste kompassmaker, Ole Dalsbø.

Wold

Målebrev til Jakob Karlsen Aas, tinglyst 24. juli 1848. – Skjøte fra Aas til P. Hanssen & Co samme år.

Skjøte fra P. Hanssen & Co til Haldor Wold og Olaus Andersen, 1857.

Salmager Haldor Vold med kona Hanna M. Andreasdatter og deres pleiedatter, sjauerarbeider Daniel Danielsen og Sophia, hattemaker Hans P. Pettersen med kona Jane, i 1865.

Kontrakt hvor Olaus Andersen solgte Haldor Wold sin halvpart, 1872.

Skjøte fra Haldor Wold til Ole Andersen Dalsbø, 1872.

Dalsbø

I 1875 bodde tømmermann Ole A. Dalsbø her med Anna Jensine og to barn, handelsbetjent hos Ludvig Mack, Anders A. Dalsbø med kona Anna og to barn, tømmermann Stengrim Loe og Inger Marie med deres tre barn.

I 1885: Kompassmaker og dreier Ole Andersen Dalsbø med kona Anna Jensine og fire barn, tidl. arbeider Anders Olsen Dalsbø med kona Marit, blikkenslager Peder Guldbrandsen, arbeiderske Elise Grete Sørensen, Marie Elise Sørensen.

I 1891: Ole Dalsbø sr. med kona Anna, tre barn og foreldrene Anders og Moret, enkemann Peder Gulbrandsen med datteren Anna.

Kompassmaker og dreier Ole A. Dalsbø sr. med kona Anna og en sønn, maskinarbeider Hans Andreas og Selma Mathilde Jensen, ishavsskipper Adrian Pedersen med kona Johanna Amalie, dessuten smedsvenn Thorvald Brox og sypikene Olufine Jendine Johansen og Aminda Indiana Olsen, i 1900.

Eid av Ole A. Dalsbø sr. i 1904/18.

Kompassmaker/dreier Ole A. og Anna Dalsbø med to barn, tjenestepike Berntine Berntsen, (1910), fisker Johan og Amalie Jensen med seks barn, i 1910.

I 1916: Ole A. Dalsbø sr., Anna Jensine, telegrafistinne Jonette Dalsbø, tjenestepike Gina Johannesen.

Eid av Ole Dalsbø sr.s bo i 1932. I 1935 døde kompassmaker Ole Dalsbø sr., 87 år, den siste i sitt yrke i byen.

Instrumentmaker og dreier Andreas Dalsbø, arbeider Johan Larsen, fyrbøter Hjalmar og tømmermann Johannes Theodorsen, (1940).

Kåre Pedersen

Skjøte fra Ole Andreas Dalsbøs dødsbo til Kåre Pedersen i 1940.

Arbeider Kåre Pedersen, malermester Hans A. Førde, arbeider Gunvor og transportarbeider Johan Larsen, (1946).

Ektepakt mellom Kåre og Margith Pedersen om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1959.

Skipper Kåre Pedersen, ishavsrederi, (1957/82).

Kåre Pedersen døde i 1985 og enken Margit fikk uskiftebevilling.

Marit Grau Pedersen, (1982/93).

Kåre Pedersen var en svært kjent ishavsskipper i Tromsø.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99