Sveltull i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sveltull
Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Starrfamilien
Sveltull P6263436.JPG
Rikmyr, Korpen i Mjøndalen. Dato: 26.6.2022

Foto: Bård Haugsrud

Kart og graf oppdatert: 5.11.2023
31 av 228 5x5 km-ruter
42 av 4680 km-ruter
63 av 445013 0,1 km-ruter

Sveltull er en art som vokser på våte steder som myrer og grøfter i Østfold. Den er mattedannende og relativt lavvokst.

Hyppighet og utbredelse

Sveltull er spontan og er ganske sjelden i 5x5 km-skalaen og sjelden -spredt i 1x1 km-skalaen. Den har en østlig utbredelse med spredte funn i vest. Dette henger sammen med at myr er en sjelden naturtype i ytre Østfold[1].

Økologi

Sveltull vokser på myr, myrkanter og grøfter på noe baserik grunn[2].

Oppdagelseshistorikk

Det eldste belegget er samlet av Hans Christian Printz fra Rakkestad uten nærmere stedsangivelse og er datert den 1.1.1844.

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

De fleste funn er gjort etter 1990, noe som tydere på at det har vært få besøk av botanikere i de østlige områdene heller enn at sveltull er i framgang. I Bohuslän er sveltull sällsynt, men antall funn er stabile fra 1950 til 2010[3].

Forvaltningsstatus

Arten regnes som livskraftig (LC) i Norge[4].

Kilder og litteratur

  1. Stabbetorp, Odd. Sveltull i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  2. Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 1255 s.
  3. Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
  4. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av sveltull Trichophorum alpinum for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker