Tamil Youth Organisation Norge (TYO)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tamil Youth Organisation Norge (TYO) er en organisasjon for norsk-tamilske ungdommer. TYO Norge er datterorganisasjon av TYO International, som er etablert i 12 land. TYO ble etablert i 2003 av ungdommer og studenter bosatt i ulike deler av Norge. Annet hvert år holdes internasjonale seminarer i Norge, i regi av TYO International. TYOs arbeid er todelt. For det første retter organisasjonen sin virksomhet mot den tamilske minoriteten på Sri Lanka og særlig mot ungdomsgruppene der. For det andre jobber den for å utvikle lederegenskapene til norsk-tamilsk ungdom, slik at de kan bli gode bidragsytere til norske lokalsamfunn. Organisasjonen arbeider på nasjonalt plan for å fremme norsk-tamilsk ungdoms interesser og øke deres motivasjon for å ta høyere utdanning. Videre motiverer organisasjonen ungdom til å engasjere seg i fritids- og kulturaktiviteter på lokalplanet. Medlemmene jobber dessuten kontinuerlig for å forbedre kom-munikasjonen mellom foreldre og ungdom innenfor tamilske miljøer.

TYO ønsker å organisere tamilsk ungdom på internasjonalt plan og inkludere alle tamilske ungdomsorganisasjoner. Her i Norge har TYO avdelinger i Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo og på Sunnmøre. Hele organisasjonsnettverket er koblet sammen via et sentralstyre. Siden 2003 har organisasjonen avholdt landsdekkende konkurranser knyttet til tamilsk historie og språk. Og siden 2004 har den arrangert skrivekonkurranser for skolebarn. TYO arrangerer motivasjonsseminar hver vår for elever i videregående skole. Her får elever og foreldre informasjon om fagvalg på videregående skole, om ulike høyere utdanninger og eventuelt om fremtidig arbeid. TYO inviterer studenter fra de norske universitetene samt høgskolene. Og i noen tilfeller deltar også studenter fra utenlandske universiteter på seminarer. Dette gir elevene en god mulighet til å spørre om ting de lurer på om et spesifikt lærested.

I 2004 åpnet TYO en teknisk fagskole i Vanni på Sri Lanka, et av de hardt rammede krigsområdene. Ettersom de fleste barn og ungdommer ikke fikk mulighet til å gå på skole der, var dette datasenteret en verdifull gave. Alle fikk gratis undervisning ved senteret. TYO Norge har også stått økonomisk ansvarlig for drift av denne skolen i Vanni.


Litteratur

  • Umapalan Sinnadurai: Tamilenes liv og historie i Norge, Tamil Books Publication 2016.


Tamilenes liv og historie i Norge 1956-2016 omslag.jpg Tamil Youth Organisation Norge (TYO) er basert på en artikkel publisert i Tamilenes liv og historie i Norge, eller på oppfølging til denne, og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.