Tamilenes liv og historie i Norge (bok)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Omslaget til boka Tamilenes liv og historie i Norge av Umapalan Sinnadurai.

Boka Tamilenes liv og historie i Norge (1956-2016) (Life and history of Tamils in Norway (1956-2016), நோர்வேயில் வேர்விட்ட விழுதுகள்) er skrevet av Umapalan Sinnadurai og ble utgitt på forlaget Tamil Books Publication i 2016.Forfatteren presenterer ulike personer, foreninger og organisasjoner som har hatt og fortsatt har betydning for det norsk-tamilske miljøet, eller som har markert seg i norsk samfunnsliv generelt. NLI støttet prosjektet med råd og dåd, særlig i forbindelse med søknader om finansiering. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Lørenskog kommune, Stiftelsen Fritt Ord og Norsk kulturråd.

Etter utgivelsen la NLI, i samarbeid med forfatteren og en gruppe norsk-tamiler som sto bokprosjektet nær, ut deler av boka på Lokalhistoriewiki. Artiklene kan fritt bearbeides videre av wikiens brukere.

De første tamilene som kom til Norge i 1960- og 70-årene, var i vesentlig grad arbeidsinnvandrere eller utdannelsessøkende. Mange fikk arbeid i fiskeindustrien eller studerte fiskerifag på ulike nivåer. På midten av 1970-årene var det ennå ikke mer enn ca. 70 tamiler i Norge. De fleste bodde i bergensområdet. Fra første halvdel av 1980-årene vokste imidlertid den tamilske innvandringen, og betydelig større grupper kom.

Den nye bølgen av tamilsk innvandring hadde sammenheng med at konfliktene tilspisset seg mellom den tamilske frigjøringsbevegelsen LTTE, bedre kjent som «Tamiltigrene», og regjeringen på Sri Lanka, som var dominert av den singalesiske befolkningsgruppen. Det brøt ut borgerkrigslignende tilstander blant annet på Jaffna-halvøya. De fleste emigrerte til land som Canada, Australia og England, men også til Norge kom en større gruppe tamilske flyktninger.

I dag (2023) er det omkring 16 000 srilankiske innvandrere og norskfødte med srilankiske foreldre her i landet. Langt de fleste er tamiler. Til sammen utgjør disse den 24. største innvandrergruppen i landet. Ifølge en rapport som Statistisk sentralbyrå utførte i 2008, bodde det da srilankiske innvandrere i 204 av landets kommuner.