Forside:Tamilenes liv og historie i Norge

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Forside:Tamiler i Norge)
Hopp til navigering Hopp til søk
Om Tamilenes liv og historie i Norge
Omslaget til boka Tamilenes liv og historie i Norge av Umapalan Sinnadurai.

Tamilenes liv og historie i Norge (1956-2016) er opprinnelig et bokprosjekt skrevet av Umapalan Sinnadurai og utgitt på forlaget Tamil Books Publication i 2016. Boka gir en bred skildring av den norsk-tamilske minoritetens historie og samtid i det norske samfunn.

Gjennom bokprosjektet presenterer Umapalan Sinnadurai ulike personer, foreninger og organisasjoner som har hatt og fortsatt har betydning for det norsk-tamilske miljøet, eller som har markert seg i norsk samfunnsliv generelt. NLI har støttet prosjektet med råd og dåd, særlig når det gjelder søknader om finansiering. Prosjektet har fått økonomisk støtte både fra Lørenskog kommune, Stiftelsen Fritt Ord og Norsk kulturråd. Sammen med forfatteren og en gruppe norsk-tamiler som har stått bokprosjektet nær, vil instituttet bistå med å legge innholdet ut på Lokalhistoriewiki.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Amirthavarshini Balasingham
Foto: Fra Tamilenes liv og historie i Norge, 2016
Amirthavarshini Balasingham er lærer i klassisk tamilsk dans (Bharathanatyam) ved Annai Poopathi Tamilsk kultursenterRommen i Oslo, der hun har vært lærer siden senteret ble opprettet. Amirthavarshini har koreografert en rekke danseforestillinger. Det første arangertram blant tamiler i Norge ble arrangert av henne og hennes elev Anita Jeyananthan.   Les mer …

Ilangko Balasingham er professor i medisinsk signalbehandling og kommunikasjon ved institutt for telekommunikasjon og elektronikk, NTNU og seksjonsleder ved Seksjon for kommunikasjons- og informasjonsteknologi, Oslo Universitetssykehus. Balasingham kom til Norge som flyktning i 1985 etter å ha fullført videregående skole på Sri Lanka. Det var krigshandlingene som drev ham på flukt. I 1989 begynte han å studere til sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole (NTH, fra 1996: NTNU). I 1993 avla han avsluttende eksamen ved NTH. Og noen år senere, i 1998, tok han doktorgrad ved NTNU med professor Tor A. Ramstad som veileder. Både hovedoppgaven og doktorgradsavhandlingen hadde signalbehandling som tema. Doktorgradsarbeidet var finansiert gjennom et stipend fra Norges forskningsråd. Balasingham var den første norsk-tamil som fikk forskningsråds-stipend. Etter endt utdannelse ved NTH dro Balasingham til USA, der han tok mastegradseksamen ved University of California, Santa Barbara. Mellom 1998 og 2002 arbeidet Balasingham som forskningsingeniør ved Fast Search & Transfer ASA i Oslo. Hans forskningsfelt dreide seg om å utvikle streaming-løsninger for mobiltelefoner. Fast ble senere kjøpt opp av Microsoft. Fra 2002 har Balasingham arbeidet ved Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus. Senteret ligger ved Rikshospitalet, og Balasingham er i dag leder for Seksjon for kommunikasjons- og informasjonsteknologi. Fra 2006 har han vært professor i signalbehandling og kommunikasjon ved NTNU. Hans forskningsinteresser er blant annet knyttet til medisinsk signal- og bildeprosessering, et forskningsfelt hvor han blant annet har vært med på å utvikle kikkhullsbaserte operasjonsmetoder.   Les mer …

Dhayalan Velauthapillai
Foto: FraTamilenes liv og historie i Norge, 2016
Dhayalan Velauthapillai, som kommer fra Tellippalai, begynte å studere ved University of Moratuwa i 1982. I 1984 kom Dhayalan til Norge som student ved Universitetet i Bergen. Våren 1991 avla han cand.scient.-eksamen ved Fysisk institutt, og høsten 1991 tok han pedagogisk eksamen. Han begynte med dr.scient. studiene høsten 1992, og i 1996 disputerte han for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Focusing of electro-magnetic waves». Han har hatt en postdoktorstilling i Norge/ Sveits og har vært førsteamanuensis ved Universitet i Bergen. Siden 1998 har han vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, hvor han først var ved lærerutdanningen, og nå er ved in-geniørutdanningen. I 2002 ble han valgt som «årets foreleser» av studentene på ingeniørutdanningen.   Les mer …

Simon Vimalarajan
Foto: Tamilenes liv og historie i Norge
Simon Vimalarajan, kjent som Thamayanthi, er dikter og fotograf. Han flyttet til Norge i 1988. Thamayanthi er sønnen til den kjente koothuartisten Simon fra Jaffna. Han har vist sine skriveferdigheter og kulturelle interesser på flere områder. Thamayanthi har skrevet mange noveller, dikt og skuespill og har også produsert og regissert kortfilmer i Norge. Etter å ha arbeidet som journalist for bladet «Suvadukal» jobber Thamayanthi nå for «Uyirmei». Han har blant annet skrevet artikler om danseformen koothu.   Les mer …

Tamil Youth Organisation Norge (TYO) er en organisasjon for norsk-tamilske ungdommer. TYO Norge er datterorganisasjon av TYO International, som er etablert i 12 land. TYO ble etablert i 2003 av ungdommer og studenter bosatt i ulike deler av Norge. Annet hvert år holdes internasjonale seminarer i Norge, i regi av TYO International. TYOs arbeid er todelt. For det første retter organisasjonen sin virksomhet mot den tamilske minoriteten på Sri Lanka og særlig mot ungdomsgruppene der. For det andre jobber den for å utvikle lederegenskapene til norsk-tamilsk ungdom, slik at de kan bli gode bidragsytere til norske lokalsamfunn. Organisasjonen arbeider på nasjonalt plan for å fremme norsk-tamilsk ungdoms interesser og øke deres motivasjon for å ta høyere utdanning. Videre motiverer organisasjonen ungdom til å engasjere seg i fritids- og kulturaktiviteter på lokalplanet. Medlemmene jobber dessuten kontinuerlig for å forbedre kom-munikasjonen mellom foreldre og ungdom innenfor tamilske miljøer.   Les mer …

Organisasjonskart
Foto: Tamilenes liv og historie i Norge, 2016
Asker og Bærum Tamiler Inaiyam ble stiftet av tamiler bosatt i Asker og Bærum. Bak etableringen lå et sterkt engasjement for å fremme tamilsk kultur, verdier og tradisjoner. I tillegg ønsket initiativtakerne å styrke det sosiale nettverket og samholdet mellom tamiler i de to kommunene. Foreningen har også som mål å støtte kampen for et selvstendig land for tamilene. Videre arbeider foreningen med å skape samarbeidsrelasjoner mellom tamiler, nordmenn og andre nasjonaliteter. Blant annet har den arrangert seminarer og debattmøter. Foreningen har utgitt magasinet 'Inaiyathalir.   Les mer …
 
Eksterne ressurser
Forside:Tamilenes liv og historie i Norge/Eksterne ressurser
 
Kategorier for Tamilenes liv og historie i Norge
ingen underkategorier
 
Andre artikler
 
Siste endringer for Tamilenes liv og historie i Norge

Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warning: No results.

Flere endringer ...