Dhayalan Velauthapillai

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dhayalan Velauthapillai
Foto: FraTamilenes liv og historie i Norge, 2016

Dhayalan Velauthapillai, som kommer fra Tellippalai, begynte å studere ved University of Moratuwa i 1982. I 1984 kom Dhayalan til Norge som student ved Universitetet i Bergen. Våren 1991 avla han cand.scient.-eksamen ved Fysisk institutt, og høsten 1991 tok han pedagogisk eksamen. Han begynte med dr.scient. studiene høsten 1992, og i 1996 disputerte han for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Focusing of electro-magnetic waves». Han har hatt en postdoktorstilling i Norge/ Sveits og har vært førsteamanuensis ved Universitet i Bergen. Siden 1998 har han vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, hvor han først var ved lærerutdanningen, og nå er ved in-geniørutdanningen. I 2002 ble han valgt som «årets foreleser» av studentene på ingeniørutdanningen.

Mange av Dhayalans artikler er publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Dhayalan holder også foredrag i internasjonale forskerfora. Han var leder for den norske avdelingen av den ikke-statlige organisasjonen The Economic Consultancy House (TECH). Organisasjonen ble etablert for å fremme levestandarden i det nordøstlige Sri Lanka. Dhayalan er et forbilde, ikke bare for norsk-tamiler, men for hele det flerkulturelle samfunn. I perioden 2005 til 2010 satt han i det regjeringsoppnevnte Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene, KIM. For tiden (2016) sitter han i Forbrukerrådets styre, Inkluderingsutvalget og kompetansegruppe for tospråklig opplæring. Han er også plangruppeleder for morsmålsopplæringen i Bergen kommune og rektor for Annai Poopathi Tamilsk lørdagsskole, der han har vært rektor siden opprettelsen i 2001.

Dhayalan skrev norsk-tamilsk ordbok sammen med Markandu Hemachandran. Denne nyttige ordboka er verdsatt av norsk-tamiler i Norge. I 2009 ble Dhayalan kåret av avisen Utrop til en av ”Top 10” innvandrere i Norge. Hensikten med kåringen er å trekke fram innvandrere som både er pionerer på sitt samfunnsområde og kan tjene som gode rollemodeller.

Litteratur

  • Umapalan Sinnadurai: Tamilenes liv og historie i Norge, Tamil Books Publication 2016.

Eksterne lenker

Høgskolen i Bergen

The top10


Tamilenes liv og historie i Norge 1956-2016 omslag.jpg Dhayalan Velauthapillai er basert på en artikkel publisert i Tamilenes liv og historie i Norge, eller på oppfølging til denne, og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.