Toppen idrettslag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Toppen idrettslags logo

Toppen idrettslag ble stiftet i 1945, og holder til på Toppenplassen i Skreien, på Østre Toten. I dag har Toppen idrettslag cirka 400 medlemmer, inkludert aktive, støttemedlemmer og familier.

Oppstarten

«Nogen idretsinteresserte i Skreien besluttet høsten 1945 å innkalle til møte paa Solgløtt for om mulig å danne et idrettslag i Skreien» Slik innledes Toppen Idrettslags første protokoll. Den 10. oktober samme år ble et foreløpig styre oppnevnt, bestående av Arthur Thorud, Harald Faråsengen, Ludvig Evensen, Nils Owren og Markus Willerud. Idrettslagets første navn var Skreiens Idrettsforening, første medlemskontingent var på 2 kr for voksne og 50 øre for barn, og klubbens første idrettsarenaer var i Skullerudbakken og på Grytenholm.

I dag kan man se tilbake på en lang, utviklingsrik og betydningsfull historie for idrettslaget som gjennom mange år har hatt solid fotfeste i grenda Skreien. Kun ett år etter at klubben ble stiftet fikk den navnet, slik vi kjenner det i dag; Toppen IL. Den nye navnet utkonkurrerte forslag som Fram IL, Framtid IL, Skog IL og Friske Viljer IL. Etter diskusjoner om sammenslåing med både Skreia og Lensbygda endte man opp med et selvstendig idrettslag.

De første idrettene

Det fremgår tydelig av protokollene at det var vinteridrettene langrenn og hopp som til å begynne med var gjevest i Toppen. Av muntlige kilder blir det fortalt at denne særlige interessen for langrenn og hopp hadde stor sammenheng med at det var forbudt å utøve disse idrettene under krigen. Man kan likevel også tidlig lese om både håndballdamer og fotballkarer som har testet sine ferdigheter rundt på bygda.

”I dag fredag 31/5 var håndballdamene nede paa Skreia Idrettsplads, og fikk grundi bank…” står det blant annet å lese i protokollenes første sider.

Toppenplassens spede start

Allerede i 1946 begynte arbeidet med en idrettsplass for Toppen. Et skogsareal ble leid ut av Olaf Owren 6. juni 1946, og skulle bearbeides til en idrettsplass. Skogen måtte hogges og fjernes – et tidkrevende arbeide. Utviklingen fram til å dag har dermed vært ganske formidabel. Med både gress- og grusbane, terrengløyper, skiløyper, handicapløype og en flott klubbhytte, er kontrasten stor til den gang ”garderoben var under en granlegg og dusjen var i Owren-bekken”.

Etter 1625 dugnadstimer og flytting av 1200 kubikk fjell og 400 kubikk løs masse ble den splitter nye gressbanen på Toppen sådd i, 1. september 1979.

Den gamle garderobedelen på dagens klubbhytte på Toppenplassen ble flyttet dit antakeligvis en gang på 60-tallet. Den var tidligere vedfyrt dusj og badstue for skreiingene ved Sagelva lengre øst i grenda.

Holobakkrennet

En viktig tradisjon i Toppens historie har vært Holobakkrennet på Skjeppsjøen hver skjærtorsdag – opprinnelig et fellesarrangement mellom Viken Skiklubb og Toppen. Holobakkrennet ble gjenopptatt etter krigen allerede i 1948, og trakk hvert år en mengde hoppere og tilskuere til Skjeppsjøen, i tilsynelatende fred og fordragelighet. I 1962 oppsto det derimot strid om arrangementet, som førte til at Toppen meldte seg ut av Østre Toten Skilag. Nøyaktig hva denne striden gikk ut på fremgår ikke tydelig av protokollene, men henstillinger om boikott av rennet og uenighet om arrangøransvar var viktige ingredienser.

Magert 60-tall

Det var vanskeligere tider på begynnelsen av 60-tallet, i likhet med hos andre idrettslag. ”I Toppen hadde det skjedd et generasjonsskifte, og på tross av ildsjelers iherdighet gikk det noen år før man greide å nå ytterligere framgang”, står det i beretningen skrevet til klubbens 30-årsjubileum. Håndballen hadde ligget nede en stund, fotballen hadde rullet med vekslende resultater og Skullerudbakken hadde forfalt. Men snart gikk både langrennssporten, fotballen, hoppingen og håndballen nye tider i møte. Utover på 70-tallet blomstret idretten på Toppen igjen.

Fotballjenter

At Toppen gjennom mange år gjorde det svært i godt i langrenn og hopp kan slås fast. Med god oppslutning også i håndball og fotball. Fra 1981 dukket det likevel opp en ny spesialitet i Toppen. Jenter og fotball! Dette året ble det nye pikelaget i Toppen klubbens første seriemestere i fotball. Fra dette pikelaget kom spillerne som etter hvert skulle hevde seg i 2. divisjon for damelag. Med mangel på rekruttering til laget ebbet det hele etter hvert ut.

I dag

I dag er det allidrett for barn, terrengløp, skirenn, fotball, trimgruppe for voksne og "trim og hund" på Toppenplassen.

Kilder og litteratur