Tormod Ildstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 18. desember 1965: utsnitt av omtale av Tormod Ildstad i forbindelse med utnevnelsen til sjef for Hærens stab.

Tormod Ildstad (født 13. oktober 1914 i Fjelberg i dagens Kvinnherad kommune, død 25. mai 1967) var offiser med en variert karriere. Da han døde, 52 år gammel, var han generalmajor og sjef for Hærens stab.

Familie

Tormod Ildstad var sønn av utskiftningsformann Hjalmar Ildstad (1885-1956) og Gunnvor Straumstøyl (f. 1885), og ble gift i 1940 med husstellærer Laura Margrethe (Grete) Selmer (1914-1994).

Liv og virke

Ildstad tok examen artium i 1934 og krigsskoleeksamen i 1938. Senere studerte han ved Kungliga Krigshøgskolan i Sverige og NATO Defence College i Paris.

Før krigen tjenestegjorde Ildstad ved IR 14 og i Garden. Under krigen var han blant annet sjefinstruktør ved flere norske avdelinger i Sverige. Etter krigen tjenestegjorde Ildstad blant annet som inspeksjonsoffiser ved Krigsskolen, som kontorsjef i Hærens Overkommando, som hovedinstruktør og sjef for Hærens sambandsskole og som bataljonssjef i Tysklandsbrigaden.

Fra 1956 til 1958 var Ildstad militærattache i Stockholm og deretter sjef for Brigaden i Nord-Norge. I 1963 ble han beordret til tjeneste som sjef for forsyningsstaben i Hærens overkommando. Fra 1965 var han sjef for Hærens stab. Da han døde, på vei hjem fra tjenesteoppdrag i Stockholm, var han nylig blitt utnevnt til generalmajor, og skulle tiltre en stilling ved NATOs Nordkommando.

Ettermæle

Tormod Ildstad er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog i Aftenposten 29. mai 1967 ble Tormod Ildstad beskrevet slik av generalløytnant Harald Løken, sjef for Hæren (utdrag):

Generalmajor Ildstad var en dyktig offiser og et fint menneske som ble respektert og avholdt av alle han kom i kontakt med. Som sjef for Hærens stab har han i en periode med sterkt arbeidspress ledet stabens mange og forskjelligartede gjøremål på en rolig og klok måte. Hans arbeidskraft og –evne ble til fulle viet de store oppgavene i forbindelse med Hærens materiellplan og budsjetter, pågående organisasjonsendringer innen Forsvarets øverste ledelse og Langtidsplanen for Hæren.

Tormod Ildstad er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Generalmajor er benyttet på gravminnet.

Kilder