Trælaborg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

'Trælaborg var et tidlig festningsverk i middelalderens Oslo. Det nevnes en rekke ganger i sagaene og i lover, og lå på Grønlia under Ekebergskråningen, utenfor selve byen. Grensa for Oslos takmark blir i gamle lover definert som til Threllaborghar[1]. Borgen blir knyttet til Harald Hardråde (1045–1066), det vil si rundt den seneste dateringen for Oslos grunnleggelse på midten av 1100-tallet.

Med trelleborg forstår man vanligvis et rundt festningsanlegg bestående av jordvoller, vollgraver og symmetrisk anlagt hus i sentrum. Slike er det kjent mer enn tyve av fra Danmark. Noe slik anlegg har det ikke vært mulig å bygge der Oslos Trælaborg ligger. Alexander Bugge mener at forklaringen på navnet kan være at dette var stedet hvor kongens treller bodde. Men navnet er også tolket som «palisadeborg», og dette virker som en mer rimelig forklaring[2]. Harald Hardråde kan godt ha tatt med seg navnet fra Danmark, men ikke hatt mulighet til å bygge symmetrisk borg, en kontruksjon som passer bedre i det flate, danske landskapet.

Trælaborgen i Oslo var ikke stor, bare omkring en tredjedel av den Olav den hellige lot bygge i Borg. Verken markedsplassen eller Oslo-kaupangen lå innenfor borgen. At bygningene lå utenfor tyder på at primærfunksjonen ikke var å beskytte byen, men å fungere som leir for kongens hær, antagelig en vinterleir.

Det er ikke funnet sikre arkeologiske spor etter Trælaborg. På et kart fra 1779 er det avmarket en rettlinjet grøft i området, som ikke stemmer med andre strukturer og som kan se ut til å være en vollgrav.

Referanser

  1. Norges gamle Love II, s. 265, sitert i Bugge 1915.
  2. Løberg 1955 s. 154

Kilder

  • Bugge, Alexander: «Oslo i de første to-tre hundre aarene» i St. Hallvard 1915
  • Løberg, Leif: «Det gamle Oslos gatenett» i St. Hallvard 1955