Trondenes fort

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
En av Adolfkanonene har blitt satt i stand som museum.
Foto: Harald Isachsen

Trondenes fort er navnet på Forsvarets område på Trondeneshalvøya i Harstad kommune. Før Tyskerne etablerte seg her, etablerte de britiske styrkene ett luftvernbatteri her i 1940. Den første tyske rekognosering av posisjoner for kystartilleri i Harstad-Narvik området ble utført allerede i juni 1940, og da som en foreløpig rekognosering. Tyskerne rekvirerte eiendommene på Trondeneshalvøya i perioden desember/1940 - oktober/1942. Følgende batterier blei etablert av tyskerne på Trondenes:

  • 17 cm batteri på Kråkeneset
  • 40,6 cm batteriet
  • 8,8 cm batteriet.

Byggingen av 40,6 cm. batteriet på Trondenes som fikk dekknavnet batteri THEO, startet for fullt straks dekningsbatteriet (17 cm. batteriet på Kråkenes) var ferdigmontert i oktober 1942.

Batteriet ble opprettet som en del av Atlantikwall, den tyske forsvarslinjen som strakte seg langs hele den okkuperte Atlanterhavskysten. Byggearbeidet startet i 1942, og ble utført av Organisation Todt. Arbeidskraften var i stor grad russiske krigsfanger. Stillingen inngikk i forsvaret av Narvik, som på grunn av malmtransporter fra Kiruna hadde stor betydning for den tyske krigsindustrien.

I mai 1943 var tre kanoner på plass, og batteriet var operativt. Den fjerde kanonen ble klargjort i august samme år. Arbeidene på resten av fortet fortsatte helt fram til frigjøringa i 1945.

Norsk overtagelse

17. juni 1945 blei batteriet overlevert fra den tyske Kapitänleutnant og batterisjef til medlem av den Allierte kommisjonen, den norske løytnanten Johnny Jansen. Den 14. juli 1946 blei for første gang det norske splittflagg for første gang heist på Trondenes fort som området ytterst på Trondeneshalvøya da blei kalt. Allerede samme dag kl 1530 fikk Trondenes besøk av H.M. Kongen.

40,6 cm batteriet inngikk som en del av Kystartilleriets oppsetning frem til 1961, da det grunnet standarisering av Kystartilleriets kalibre ble tatt ut av oppsetningen. Nordmennene etablerte i 1966 ett 3 kanoners 10,5 cm batteri på Kråkenes i de tidligere stillingene til 17 cm batteriet. Dette batteriet blei nedlagt i 1989 etter at Meløyvær fort var bygget.

Området på Trondenes var i perioden fra 5. oktober 1946 til 1995 standkvarter for henholdsvis Kystartilleribrigade Nord (1946-1952), Harstad Festning (1952-1962), Harstad sjøforsvarsavsnitt(1962-1976) og Harstad Sjøforsvarsdistrikt (1976-1995). Området brukes fortsatt av Forsvaret, men det er allikevel åpent for turer med omvisning. Nasjonale Festningsverk har ansvaret for bevaring og restaurering av anlegget. Det har blitt gjort noen modifikasjoner på anlegget, og en av kanonene har blitt restaurert slik at den kan kjøres.

Litteratur

  • Trondenes forts historie på Nasjonale Festningsverks hjemmesider
  • Årbok for Harstad 1989
  • Trondenes fort (Historieskriving ifm nedleggelse av HSD) E.Solheim, G.Røsok og L. Andersen