Ungdomslaget Ungdølen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ungdomslaget Ungdølen var et ungdomslag under avholdslaget Dølens Fremtid i Drangedal.

Dølens Fremtid sine medlemsmøter var i det lange løp ikke nok til å vedlikeholde ungdommens interesse og engasjement for avholdssaken. Samværet måtte da foregå i en noe friere form, og spørsmålet om innføring av leik og fester dukket naturlig opp.

På et møte den 15. februar 1915, hvor også medlemmer av det frilynte ungdomslaget Fram var til stede, oppsto en livlig diskusjon om leik og dans. Dette endte med at spørsmålet om et eget ungdomsavholdslag ble skrinlagt for lang tid framover.

Først i 1924 ble saken tatt opp på ny - og det ble med ni mot to stemmer vedtatt å starte ungdomslag. Dette vedtaket ble imidlertid aldri satt ut i livet. Først på et møte den 12. mars 1944 viste det seg - etter et foredrag av Knut Teigen, som da var formann - å være stemning for et ungdomslag. Etter møtet ble Nils Sand valgt til ungdomslagets første formann. Vel en måned seinere møttes ungdommene for å konstituere laget, ga det navnet Ungdølen, og valgte Halvor J. Holte til formann for de 33 som hadde skrevet seg inn. Laget hadde vind i seilene og arbeidet godt et par år, men etter hvert sovnet laget inn.

Tørnes ble avholdsungdomslaget Framsteg stifta i 1948, men heller ikke det fikk noen lang levetid.

Kilde

  • Vogsland, Olaf: «Dølens Fremtid» i Det var ein gong - Minner frå Drangedal, Bok 25 2002.