Utenverkene på Bergholmen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minestiktstasjonen på Bergholmen i Oslofjorden fra 1882
Foto: Inger-Marie Gulliksen

Utenverkene på Bergholmen var minevesenets stasjon på Bergholmen tilknyttet Oscarsborg festning. Den ble grunnlagt i 1870-åra, og nedlagt i 1989.

Det eneste opprinnelige bygget i selve minestasjonen er tennammunisjonsmagasinet, tidligere kjent som knallkvikksølvmagasinet. Det er en pusset teglbygningen i en stil som er kjent fra andre av Marinens ammunisjonsmagasiner fra perioden. Et kjent eksempel finne i Wallemsviken i Bergen. De fleste bygningene ble ødelagt i en brann i 1933, og nye ble reist i 1930- og 1950-åra. De omfatter båthus med verksted, latrine, lager, smie og en toetasjes befalsbolig med bryggerhus. Bryggerhuset og smia er svært godt bevart. Båthuset er også i god stand, og har de opprinnelige sliskene for opphaling av dampbarkassene som ble brukt ved tilsyn av miner.

Øst på holmen finnes en minesiktestasjon med panelt stasjonshus i en råsprengt fjelltunnel. Huset ble reist i 1891, og er rimelig godt bevart.

I sundet mot Håøya ligger et fjellanlegg for bensin. Dette ble anlagt i 1916 for å betjene skip og fly. Inngangspartiet er originalt, men den tekniske delen har blitt byttet ut. Det ble aldri noen flyaktivitet på stedet.

Litteratur