Vestfjorden Avløpsselskap

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra VEAS)
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra anlegget.

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS), Bjerkåsholmen 125, er et interkommunalt renseanlegg med felles tunnelsystem for kommunalt avløpsvann for Asker, Bærum og Oslo kommuner. I tillegg mottas og renses avløpsvann fra Røyken og Nesodden. Selskapet ble etablert i 1974.

Bakgrunnen for etableringen av VEAS var de betydelige forurensningsproblemene knyttet til lokale utslipp av kloakk i bekker, elver og sjøområder. Problemene økte etter innføringen av vannklosett i 1920- og 1930-årene. Frem til den annen verdenskrig var rensetiltakene ubetydelige og lite effektive. Slamkummer og septiktanker ble benyttet, ellers ingen rensing. Forurensningen økte voldsomt med veksten i befolkningen i 1950- og 1960-årene, og det ble satt opp åtte midlertidige renseanlegg som strakstiltak for å håndtere utslippene i Asker, hvorav de største på Blakstad (1963), Holmen (1965) og Slemmestad (1971). I Bærum ble det satt opp 10 anlegg, det største på Løxa.

Rapporter fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i 1967 og 1970 anbefalte kommunene rundt indre Oslofjord å utarbeide en felles avløpsplan og samordne sine hovedavløpsanlegg. I 1974 ble Asker, Bærum og Oslo enige om å bygge et sentralrenseanlegg i fjell på Bjerkås. 26. september ble Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) etablert. Oslo har 70,5 % eierandel, Asker og Bærum henholdsvis 8 og 21,5 %.

Anlegget er landets største interkommunale samarbeidsprosjekt. Det mekanisk-kjemiske anlegget for fjerning av fosfor og organisk materiale ble satt i drift høsten 1982, og innviet 10. mai 1983. Avløpsvannet til VEAS føres inn på 22 punkter i en stor tunnel, som strekker seg fra Oslo til Bjerkås. Tunnelen gjennom Bærum og Asker er 21,8 km lang og går under Jar, Skallum og nord for Sandvika, videre under Holmen og Vollen frem til Bjerkås. Renseprosessen fjerner næringssaltene sammen med organisk stoff. Slammet blir deretter tilsatt kalk og tørket, før det blir brukt som gjødsel i landbruket. Det rensede vannet slippes ut på 50 m dyp 700 m ute i fjorden. I 1994 ble renseprosessen utvidet til også å omfatte fjerning av nitrogen og mer organisk stoff. Prosessanlegget ble i tillegg forbedret med utråtning og hygienisering av slam, samt utnyttelse av gass til produksjon av elektrisk strøm og varme til egen bruk. Et nytt rensetrinn for regnvannfortynnet avløpsvann sto klart i 2008. Tiltaket reduserer utslippene av overløpsvann på Lysaker.

VEAS behandlet 106,6 millioner kubikkmeter avløpsvann, og produserte 30 960 tonn slam i 2009. Administrerende direktør er Kari Nielsen fra Asker. VEAS hadde 48 ansatte og omsatte for 159,6 millioner kroner i 2009.

Eksterne lenker


Koordinater: 59.7934182° N 10.4994015° Ø

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Vestfjorden Avløpsselskap er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.