Vadested Målsjøen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vadestedet på østsiden ved Målsjøen
Foto: Astrid Grendstad

Vadestedet i Målsjøen er tydelig i dag på både øst- og vestsiden av Målsjøen. Steinsettingen på deler av sjøbunnen er uforandret etter århundrene som vadestedet har blitt brukt. På østsiden er det en tydelig forsenking i bakken, og en bålplass. De reisende har rastet her på sin ferd. Målsjø gård ligger like opp for sjøen på østsiden, rundt 400 meter fra vadestedet. Der overnattet reisende om de hadde behov.

Dette området har vært et trafikk-knytepunkt for reisende og pilgrimer til Nidaros. Fra øst kom reisende fra Selbu, og kunne via Målsjøen reise videre til Gauldal og sørover i landet. I nord gikk veiene til Nidaros, og i vest til Melhus. Veinettet er fortsatt et synlig kulturminne i området. Terrenget rundt Målsjøen består av myr og våtmark, og resten er skog. Den fuktige jordoverflata mange steder bidro til at det var vanskelig å ri rundt Målsjøen, så vadestedet er omtrent eneste sikre stedet sjøen kan krysses i sommerhalvåret (når marka ikke var frosset).

Ikke langt fra vadestedet er det funnet et sverd fra vikingetid (i samlingene på Vitenskapsmuseet i Trondheim). Det er flere gravhauger i området fra yngre jernalder. Videre er det funnet mye slagg langs flateavdekingen som ble utført da kommunen lagde ny vannledning. Et stykke råjern ble funnet i 2012, se egen artikkel.

Kilder

  • Grendstad, A. 2001. Målsjøen, en gård fra jernalderen? Klæbu historielags årskrift i 2001