Valg til Riksforsamlinga 1814 i Arendal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Valget til Riksforsamlinga i Arendal ble gjennomført i Arendal kirke den 11. mars 1814. Dagens Trefoldighetskirke står på samme sted; kirken som sto i 1814 ble revet da den nye skulle bygges i 1880. Siden byen bare hadde ett sokn ble representanten valgt direkte. I adresse fra Arendal by hylles Christian Frederik, og det uttrykkes sorg over at båndet til Danmark er revet over.

Distriktslege Alexander Christian Møller ble valgt som byens representant til RiksforsamlingaEidsvoll. Det er presisert at han ble valgt «ved fleste Stemmer».

De som signerte adressen, var (med opprinnelig skrivemåte):

 • Krog
 • Berg
 • R. Berager
 • Isaac Leth
 • C. Jessen
 • C. Petersen
 • C.F. Hemsen
 • C.T. Solberg
 • C.R. Holders
 • N.H. Jæger
 • A.F. Jæger
 • D. Weidemann
 • Edvard Rebach
 • O. Tuxen
 • Herman Roose
 • Christopher Fürst senior
 • Jens Thue
 • Erik Thomle
 • Johannes Detlef Fürst
 • Thomas Doran
 • N. Herlofsen
 • J.G. Ebbell
 • Hans Dedekam
 • Anders Dedekam
 • M. Westergaard
 • Peter Herlofsen

Kilder