Valg til Riksforsamlinga 1814 i Romedal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Valget ble holdt i Romedal gamle kirke, her fotografert få år før den ble revet i 1886.
Foto: Ukjent / Hedmarksmuseet

Valg til Riksforsamlinga 1814 i Romedal ble gjennomført i Romedal kirke den 25. februar 1814.

Adressen fra Romedal prestegjeld er svært kortfatta. Den nevner ikke troskapseden, og har ingen uttalelser som røper holdningene til prosessen som foregikk. To to som ble valgt som valgmenn var sokneprest og prost Peter Grüner Mandall og bonde Nils Christoffersen Gaustad. Det fortelles ikke hvordan valget ble utført. Ingen av de to ble valgt som deputert på amtsforsamlinga.

Det skulle normalt være underskrift fra embetsmenn og tolv representanter for allmuen på adressene, men i Romedals tilfeller er den signert av soknepresten og elleve bønder, altså tolv totalt. Trolig skyldes dette at man har forstått den uklare valgordninga slik.

Romedal gamle kirke, hvor valget ble holdt, ble revet i 1886 og er erstatta av ny kirke på samme sted.

De som signerte var:

 • Peter Grüner Mandall, Stædets Præst.
 • Halvor Wold.
 • C. Røhne.
 • Lars Goustad.
 • Invald Moen.
 • Peder Filset.
 • Lars Tomte.
 • Peder Sletvold.
 • Sime (sic) Christophersen Jonsberg.
 • Nils Christophersen Gaustad.
 • Johan Johnsen Skøyen.
 • Lars Larssen Løchen.

Kilder

Koordinater: 60.75166° N 11.26134° Ø