Varteig barne- og ungdomsskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Varteig barne- og ungdomsskole.
Foto: Chris Nyborg (2016).
Skolen sett fra Bygdehallen.
Foto: Siri Johannessen (2016).

Varteig barne- og ungdomsskole har 1.-10. klasse og skolefritidsordning. Den har adresse Lundeveien 35 i Varteig. Sentralskolen ved Kristianhytta på Brunsby ble innviet 11. august 1959. I forbindelse med skolens 50-årsjubileum ble en ny fane tegnet av Gro Sikkeland kjøpt inn.

Forhistorie

Et rundskriv om sentralisering av skolevesenet ble sendt ut i 1946, og en komite som skulle legge frem en plan for sentralisering ble satt ned av skolestyret. Dens arbeid var ferdig på slutten av 1948, og konklusjonen var at en sentralskole burde legges der den ligger i 2016. Bare Østaskogs gjorde mostand mot dette, men etterhvert ble de eksisterende skolene både for små og dårlige, så da sentralskoleplanen ble hentet frem igjen i 1952 fikk den også et flertall Østaskogs, om enn knapt. Planen var at den nye skolen skulle ta rundt 140 elever.

Byggeprosessen

Kommunen fikk kjøpt tomten fra Kirke- og Undervisningsdepartementet for 13 000 kroner, og bygningen og uteområdene ble tegnet av arkitekt Victor Schaulund fra Asker, først i skisseform og så i 1956 til utføring. Skolebygget skulle inneholde fem klasserom, et skolekjøkken, lærerværelse med tekjøkken, tannlegerom, toaletter, dusjer og fyrrom og en vaktmesterbolig. Antatt kostnad var kr 950–000. Oppdraget ble gitt til Brødrene Holstad om høsten 1956, mens Peder Bøe stod for malerarbeidet, Aksel Stenholt leverte varme, sanitær og oljefyringsanlegget og «bygdas damer» hadde sydd gardinene på dugnad. Ved skolestart i 1959 var skolen klar til å brukes, med unntak av skolekjøkkenet som fremdeles måtte ferdigstilles. 728 kubikkmeter sten hadde da blitt sprengt ut for at den 728 m² store skolen med en gulvflate på 15 000 skulle bli bygget.

Mens byggingen pågikk arbeidet skolestyret med en ny fag- og timefordelingsplan, klasseinndelingen og Eiliv Løvhaug ble ansatt som skoleinspektør og Hans Stamsås som vaktmester.

Skolen tas i bruk

13. august 1959 ble så den nye sentralskolen innviet, 35 år siden sist gang et det hadde skjedd i Varteig. Ved åpningen spilte Musikkforeningen Ekko, elevene underholdt i pausen, det var mange taler og boller og brus til elevene.

Noe de fleste var spente på var den nye klasseinndelingen, tre skoler skulle samles på samme sted og dette måtte få effekt. Det ble løst ved at klassene som kom fra fra skolene Ovaskogs (Kokkim) og Neaskogs (Strømnes) ikke ble delt, mens de fra Østaskogs (Klemsdal) måtte deles på de to andre klassene. Dette ble ikke mottatt med jubel, men etterhvert var de fleste tilfreds med skolen og klassene.

Elevtallet øker

Skolen som åpnet i 1956 skulle ha plass til omtrent 140 elever, men allerede åtte år senere hadde elevtallet økt med 40 og skolen hadde åtte klasser. For å løse problemene midlertidig ble sløyd- og håndarbeidsrommene brukt til både gymnastikk og vanlig undervisning. Elevtallet fortsatte å øke, i 1965 var det 194 elever fordelt på ni klasser, og biblioteket ble klasserom. I tillegg stod innføringen av 9-årig skole på trappene i 1966–67, så skolen ville fortsatt være for liten. Dette ble løst ved at Varteig inngikk en avtale med Sarpsborg kommune om at rundt 70 elever i ungdomsskolen kunne gå på Kruseløkka skole. Denne løsningen var etter få år ikke god nok, i Varteig ble flere byggefelt opparbeidet og folketallet vokste. En egen ungdomsskole var noe som stadig oftere ble nevnt, kanskje til og med en egen svømmehall?

Planene ble stadig mer konkrete. Høsten 1978 hadde de blitt så gode at kommunen fikk et tilskudd på kr 750 000 til å utvide skolen så ungdomsskolen også skulle få plass, og dessuten ble det gitt løfte om maksimalt 100 000 til en eventuell svømmehall. Disse beløpene kan beskrives som «en dråpe i havet», når de totale kostnadene var på nesten 10 millioner – det meste som lån. Dermed var skepsisen til utbygging av skole og svømmehall utbredt, siden flere kostbare utbygginger stod på trappene, både av aldershjem og vannverk. Svømmehallen ble skrinlagt.

Ungdomsskolen tilbake til bygda, og enda flere elever

Flere ting ble sett som nødvendige for at elevene skulle få en god skole. Det trengtes såvel en oppdatering av spesialrommene som flere av dem og det trengtes flere klasse- og grupperom. Dette ble for mye til å ta i en prosess, så det ble løst ved å bygge i to trinn.

Første trinn ble ferdigstilt i 1982 og inneholdt en ny fløy på to etasjer til skolen mot nord i tillegg til et kombinert gymbygg og samfunnshus. I 1986 fulgte andre trinn var en tverrfløy på tre etasjer med spesialrom for forming, naturfag og heimkunnskap og dessuten nye lokaler for det kombinerte skole- og folkebiblioteket.

Elevveksten som fant sted i 1970-årene forandret retning i 1980-årene, og da Varteig ble slått sammen med Sarpsborg i 1991 ble det vedtatt at skolekretsens grenser skulle utvides. Det betød at ungdomsskoleelevene fra Hafslundsøy skulle gå på Varteig skole og ikke på Valaskjold. For barneskolen ble elever fra Skjebergdalen, Ise og ut til Ise skole overført hit. Ved skolestart i 1993 var det to førsteklassinger fra «Skjebergsiden» av Ise og flere ungdomsskoleelever fra Hafslundsøy som kom til Varteig.

Da skolegang for 6-åringer ble innført i 1996 ble skolen bygget på for tredje gang, denne gang en enetasjes fløy med to klasserom og plass til skolefritidsordningen.

Et nytt årtusen

I 2013 hadde skolen ca 430 elever og var den enda en gang for liten, dessuten var en del av rommene ikke godt egnet for moderne undervisningsformer.

Sterke diskusjoner fant igjen sted rundt skolens elevtall og hvor elevene skulle gå i januar 2016. Denne gang gjaldt det flytting av elever som skal begynne på ungdomsskoletrinnet fra Varteig skole til Hafslund ungdomsskole, ved å gi dem mulighet til å søke seg over. Skolen hadde fått dokumentene tirsdag 26. januar, og saken skulle hastebehandles i Plan- og økonomiutvalget i Sarpsborg kommune 28. januar. Dette ble vedtatt, og rådmann Unni Skaar hevdet at «Dette er et spørsmål om romkapasitet på kort sikt».[1] Ifølge representanter for Hafslund ungdomsskole vil dette bety fire overfylte 8. klasser i 2017, mens man i Varteig er urolige for at et lavere elevtall vil bety et dårligere tilbud til elevene og en eventuell nedbemanning.[2]

Skolens faner

Fanen fra 1959.
Fanen fra 2009, designet av Gro Sikkeland.

Skoleledere

I årenes løp har titler forandret seg, de er derfor angitt ved hver enkelt leder. Det taes et forbehold om at listen kan ha mangler.

 • 1959–1970: Eiliv Løvhaug, skoleinspektør.
 • 1969–1978: Odd Johansen, skolestyrer/-inspektør.
 • 1979–1989: Leif Slørdahl, rektor/skolesjef.
 • 1980–1988: Ragnhild Brenne, rektor.
 • 1988–1991: Tormod Rangøy, rektor/skolesjef.
 • 1989–1993: Britt Tove Røed: rektor.
 • 1993–?: Yngvar Eilertsen: rektor/virksomhetsleder.
 • 2001–2002: Inger Røkke Nybø, konst. rektor/virksomhetsleder.
 • I 2016-2019: Berith Bergersen, enhetsleder / rektor.
 • 2019-: Anders Folkvang, rektor/virksomhetsleder

Referanser

 1. Mikalsen 28. januar 2016.
 2. Mikalsen 28. januar 2016.

Kilder

Eksterne lenker


Koordinater: 59.34895° N 11.18017° Ø