Veger i Rollag kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra Vegglifjellvegen i Rollag kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)
Motiv fra Brumsdalsvegen i Rollag kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)
Motiv fra Kjerrevegen i Rollag kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Artikkelen Veger i Rollag kommune gir en oversikt over veger i Rollag kommune i tabellform.

Les mer om den enkelte veg ved å klikke på de blå oppslagsordene til venstre i tabellen. Tabellen er ikke uttømmende.

Nummereringen av adressene i Rollag kommune gjenspeiler ikke hvor mange eiendommer og bygninger som finnes langs den enkelte veg, men hvor langt fra vegens start de ligger, etter et system der avstand i meter deles på 10. Det vil for eksempel si at Rollagsvegen 50 har fått dette nummeret fordi denne eiendommen ligger rundt 500 meter fra veiens start.

Veg Beliggenhet Navn etter Vedtatt Merknader
Andresplassen Veggli Andresplassen, som vegen fører til. 2013
Bakkevegen Veggli Gården Bakke 2013 Fra gården Bakke fortsetter vegen til fjells
Barkejuvet Veggli Gårdsbruket Barkejuvet 2013
Bogstrandvegen Veggli Gården Bogstrand 2016 Ender nær Kjerredammen, inntaksdam for Mykstufoss kraftverk
Brumsdalsvegen Rollag Gårdsbruket Brumsdalen 2013
Bufjellvegen Rollag Bufjell 2013 Vegen går til Bufjell via Bjørndalen (Bjønndalen).
Delesmyrvegen Rollag Navn brukt om veien ovenfor Øvstrud, som Delesmyrvegen går til. 2013
Fjøsevegen Veggli Gården Fjøse 2013
Frydenlundvegen Rollag Området Frydenlund, der vegen starter 2013
Fulsåsgrende Rollag Fulsåsgrenda 2013
Gamlevegen Veggli Tidligere del av fylkesvei 40 (Numedalsvegen). 2016 Innkjøring fra ny parsell av fylkesvei 40, åpnet i 2014
Gardarvegen Veggli Gardar-gårdene 2013
Gladheimsvegen Veggli Gården Gladheim 2013
Heimsetervegen Veggli Går gjennom seterområde. 2013 Ligger i Tveitåsen.
Hellevegen Veggli Gården Helle 2016 Del av Numedalsvegen fram til en vegomlegging i 2014.
Idrettsskolen Rollag Idrettsskolen Numedal folkehøgskole 2016
Juvsvegen Veggli Gården Juvet. 2013
Kallerudvegen Veggli Gården Kallerud 2013 Går til kommunegrensa til Nore og Uvdal.
Kjemhushaugen Veggli Gården Kjemhus 2013
Kjemhusmogen Veggli Gården Kjemhus 2013
Kjerrevegen Veggli Kjerre gård 2013 Ved veien ligger tidligere Kjerre stasjon på Numedalsbanen.
Kjommevegen Rollag Kjommegårdene 2013 Går til gårdene Fløtterud og Bratterud, passerer Kjommegårdene
Krosshaugvegen Veggli Gården Krosshaug 2013 Går i sløyfe fra Numedalsvegen (fv 40)
Kulthaug Rollag Gården Kulthaug 2013
Kyrkjebygde Veggli Grenda Kyrkjebygde nær Veggli kirke. 2013 Felespilleren Steingrim Haukjem kom herfra.
Kraftstasjonen Veggli Mykstufoss kraftverk 2013 Veien fører til kraftverket, som ble satt i drift i 1964
Kølvegen Veggli Etter kullgroper i området. 2013
Ligrendvegen Veggli Ligrenda 2013 Fortsetter over til Tinn i Telemark under navnet Vegglifjellvegen.
Løytevegen Rollag Plassen Løyte 2013
Meierisvingen Veggli Sving ved tidl. meieri 2013
Nattestadvegen Veggli Gården Nattestad, som veien fører opp til. 2016
Nordre Bjørkgardsveg Veggli Gården Nordre Bjørkgarden 2013
Numedalsvegen Rollag/Veggli Numedal 2013 Vegen går gjennom hele kommunen som fv. 40.
Numelivegen Rollag Nume er et gammelt navn i området, jf. Numedal. 2013 Vegen går til gården Mellom Bergseid.
Nymoen Veggli Boligfeltet Nymoen 2013
Nørdsteåvegen Veggli Nørsteåe (elv) 2013
Prestegardsvikje Veggli Går over et stykke kalt Prestegardsvikje fra gammelt av. 2013 Passerer den tidligere brannstasjonen i Veggli.
Ramsrudvegen Rollag Gården Ramsrud 2013
Rollagsvegen Rollag Rollag 2013 Veien passerer Rollag stavkirke
Sandbekk Veggli Området vegen går gjennom 2013
Stasjonsvegen Veggli Veggli stasjon på Numedalsbanen 2013
Strømmens veg Veggli Anna og Ragnvald Strømmen, beboere 2013
Toenvegen Veggli Toengårdene 2013
Torsgardsvegen Veggli Gården Torsgard 2013
Tåtavegen Veggli Gården Tåta 2016
Vamrevegen Rollag/Veggli Vamregrenda 2013
Vegglivegen Veggli Veggli 2013 Passerer Veggli skole.
Vegglifjellvegen Veggli Vegglifjell 2013 Fortsetter over til Austbygda i Tinn som Skirvedalsvegen.
Venåsvegen Rollag Gården Venås 2013 Etter Venås fortsetter vegen til fjells.
Vergjedalsvegen Veggli Vergjedalen 2013 Ligger nær grensa til Nore og Uvdal kommune.
Vestsida Rollag Går på vestsiden av Numedalslågen 2013 Har samme navn i Flesberg kommune til Grettefoss
Vidhåmmårvegen Rollag Gården Vidhåmmår (Vidhammar) 2013
Vrågåvegen Rollag Vrågåvarden på Vrågåfjell 2013 Vrågåvarden gjenfinnes i kommunevåpnet
Ødegardsvegen Rollag Gården Ødegarden 2013
Østsida Rollag/Veggli Ligger på østre side av Numedalslågen 2013

Kilder