Vesle-Auen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Vesle-Auen.

Vesle-Auen i Enebakk var opprinnelig prestebolsgods fra 1316, bispegods i 1396. Vesle-Auen ble ryddet som bruk før år 800 etter Kristus. Sisteleddet i ordet Aui er -vin, som betyr «naturlig gressgang». Denne målbruksformen av ordet -vin ble ikke brukt etter/bortfalt allerede i vikingtiden. Auen ble i år 1050 – 1350 delt i 2 bruk. Etter svartedauen ble Vestre Auen nedlagt og Østre Auen ble bruket.

1600-tallet ble Vestre Auen bygd opp igjen og fikk nå navnet Vesle-Auen. Østre Auen fikk navnet Store-Auen. Vesle-Auen var prestebolsgods alt i 1316 og ble bispegods i 1396. På 1500-tallet ble gården krongods. Ca. midt på 1600-tallet eide trelasthandler Christen Eskildsen garden, og han innlemmet den senere i Flatebygodset. Vesle-Auen ble kjøpt i 1840 av Johan Hansen Ovind, og siden har garden vært i slektens eie på Flateby.

Hus

Bygningen på Vesle-Auen er antakelig oppført i fransk stil. Det er en hustype som ikke er kjent i Norge tidligere. I England finner man heller ikke slike bygninger, hvilket betyr at det trolig er fransk inspirasjon som ligger bak.

Bygningen er oppført i murstein med bordsyning både utvendig og innvendig. Opprinnelig har den antakelig stått uten syning. Murstein er lagt inn i reisverket. Bygningen er litt ombygget idet kjøkkeninngangen til huset i den senere tid er flyttet fra sydsiden av huset til østsiden.

Under hele huset er det lagt 4 tommer tykke malmfuruplanker. To av dørene innvendig stammer fra et av husene på Flatebygodset og har spesielle smijernsgangjern.

Bygningen var antagelig under løpet av sin tid påtenkt som skolehus for Collets bruksskole, men dette ble det ikke noe av. Alderen på huset strides det om, men det er antagelig bygget rundt 1800, mest sannsynlig mellom 1802 og 1807.

Stabburet ble oppført ca. 1800. Stallen og fjøset som er revet i den senere tid, var bygget ca. 1780.


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Vesle-Auen er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.