Vestby skole (Hedrum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vestby skole er en nedlagt skole i tidligere Hedrum kommune. Den eksisterte 1858-1959, da Kvelde skole sto ferdig.

Historie

Hedrum herredstyre vedtok i 1858 å oppføre egen skole i Vestby. Skolehuset hadde en kostnad på 480 spesidaler. Overleveringen fant sted 28. september 1859.

Tomta ble gitt av verkseier Michael Treschow, eier av Vestby gård.

Skolehuset ble finansiert gjennom lån fra Opplysningsvesenets fond med 300 spesidaler og et engangsbidrag på 200 spesidaler. I tillegg fikk Hedrum hvert år 20 spesidaler som tilskudd til lærerlønnen ved skolen. Betingelsen var at læreren skulle ha i alt minst 150 spesidaler i lønn samt fri bolig.

Elevtilgangen nødvendiggjorde tilbygg til Vestby skole i 1899: ett skolerom.

I 1920 ble en egen lærerbolig oppført. Pedellen fikk da bo i skolehuset. Lærerboligen hadde en kostnad på kr. 60 000. Der var det også bibliotek i flere år, bestyrt av læreren. Lærerboligen ble revet i 1980.

Kilder

  • Krohn-Holm, Jan W.: Hedrum bygdebok bind I, 1982, s. 436-437