Vestregata 61 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bare avtrykket av profilen er tilbake av Vestregata 61. Mange i Tromsø var lei seg over behandlingen av dette huset.
Foto: Einar Dahl (2017).
Vestregata 61 var et stort hus som ikke ble tatt vare på.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960.).

Vestregata 61 i Tromsø er nå bare et minne. - Matr.nr. 459.

Murer Jensen

Målebrev til Børge Pettersen på grunnen, tinglyst 22. okt. 1855.

Auksjonsskjøte til murer Jensen i 1865.

Skifte etter murer Jensens hustru Emilie, f. Schjølberg, hvorved eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1866.

I 1865 bodde disse her: Enkemannen Ole Jensen med sønnen Oluf Marinus og husholdersken Ragnhild Bendik, arbeidsmann Johan Mikkelsen Hornemand med kona Ane Grethe Eriksdatter og datteren Ane Marie, arbeidsmann Lars Larsen m med kona Grethe Catrine Abrahamsdatter og to døtre, Brita Olufsdatter.

Tromsø Arbeiderforening hadde en stund på 1860-tallet tilhold i ”Brændjordgården”.

Auksjonsskjøte i murer Jensens konkursbo til maskinist Brændjord, i 1872.

Kjøpekontrakt hvorved S. Brændjord solgte eiendommen til Gustav Jensen, i 1873.

I 1875: Murmester Oluf Jenssen med kona Albertine Sophie og sju barn, inkassator Jakob Campbell med kona Else Anna og to barn, skomaker og undertollbetjent Ellef Arentsen Dørum med kona Bolette Elisabeth og to døtre.

Skipper Olsen

Auksjonsskjøte på murer Jensens eiendom til Johan B. Olsen, Paul Paulsen og Matthis Christensen i 1878.

Auksjonsskjøte fra John Olsen, Paulsen og Christensen til John B. Olsen, i 1884.

I 1885: Skipper John Olsen med kona Jensine Gunhilde og seks barn, Ole Johan Olsen, sypike Barbro Pedersen, fattiglem Anne Tomine Andresen, baker Mathias Johannesen Hauge med kona Emma J. Fagerød, to barn og hennes mor Sara Backstræm, snekkers hustru Rakel Oxaas med datteren Olga Marcelie, arbeider Bendix Oxaas, arbeider Eilert Malvik.

I 1900: Skipper John B. Olsen med kona Jensine og åtte barn, butikkjomfru Anna Næss, sjømann Ole Olsen med kona Kristiane og to barn.

Skjøte fra John B. Olsen til malermester Eilertsens barn Ingrid, Annie, Hjørdis og Gudrun, i 1901.

Malermester Eilertsen

I 1910: Maler Hans Fredrik og Therese Lovise Eilertsen med fire døtre og læregutten Steinar Jensen.

I 1916: Malermester Hans, Therese Lovise, husbestyrerinne Annie og ekspeditrice Hjørdis Eilertsen, mekaniker William Flengstad, husholderske Pauline Andreassen.

Fullmakt fra Ingrid, Hjørdis og Annie Eilertsen for faren H. Eilertsen til å disponere og foreta alle ordninger vedrørende denne eiendommen, i 1925.

Malermester Hans Eilertsen i 1932 og 40.

Assistent Gunnar Eilertsen, kontorist Ernst Jakobsen, (1940).

Bygnings- og skiltmaler H. og bankassistent Gunvor Eilertsen, kontorist Ernst Jakobsen, (1946).

Eid av Hans Eilertsens barn i 1946.

Kontormann Hans Fredik Jakobsen, (1957).

Arveoppgjør

Anmerkning om at hjemmelen til ¼-del av eiendommen var gått over til den under 6. feb. 1905 avdøde Gudrun Eilertsens søstre; Ingrid, Annie og Hjørdis Eilertsen, tinglyst 8. jan. 1964.

Anmerkning om at hjemmelen til 1/3-del av eiendommen var gått over til den under 11. nov 1956 avdøde Annie Thompsons (f. Eilertsen) søstre; Ingrid og Hjørdis Eilertsen, tinglyst 8. jan. 1964.

Gavebrev fra Ingrid Eilertsen til søsteren Hjørdis Eilertsen på hennes andel, i 1964.

Hans Fr. Jacobsen

Skjøte fra Hjørdis Eilertsen til sin søstersønn, Hans Fredrik Jacobsen, i 1964.

Ernst Jakobsen konsertbyrå, (1966), Ingrid og Terje Svendsen, (1966).

På 1970-tallet var det brukthandel her for gamle møbler.

Gården skulle «restaureres» omkring århundreskiftet. Taket ble fjernet og huset ble stående for vær og vind i årevis, helt til det ikke kunne reddes. Så ble det revet og eiendommen lagt ut til parkeringsplass.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.