Vincens Bildt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vincens Bildt var en adelig norsk embetsmann som levde fra 1606 til 1658. Han var lensherre i Brunla len (1637-43), Eker len (1643-46) og Tønsberg len (1646-58).

Vincens Bildt tilhørte en adelsslekt som antakelig kom til Danmark fra Skottland på 1400-tallet og som fra begynnelsen av 1500-tallet var bosatt i Norge og giftet seg inn i gammel norsk adel. Han var sønn av Otto Bildt og Inger Jespersdatter.

Han arvet familiens store godsbesittelser på østsiden av Oslofjorden, med Nes herregård ved Fredrikstad som hovedgård. Omkring midten av 1600-tallet skaffet seg også et betydelig gods i Vestfold, med Melsom og Skjersnes i Stokke som sentrum.

I 1637 fikk han Brunla len, og han bosatte seg da på Herre Unneberg utenfor Sandefjord. I 1643 byttet han len med Nils Lange og ble dermed lensherre i Eker len, med Sem som residens. Bare tre år etter, i 1646, fikk han imidlertid Tønsberg len og flyttet til Sem ved Tønsberg. Her fikk innført pliktarbeid for bøndene i lenet, og i landkommissjonens protokoll av 1661 opplyses det at almuen «mest gjort arbeide til residensen Sem» med onnearbeider, ved- og gjødselkjøring, og så videre Dette gikk etter hvert over til å bli en avgift i form av arbeidspenger til Sem kongsgård, som sattes til 1 rdl. for en fullgård, 1/2 rdl. for halvgårder og 1 ort for ødegårder.[1]

I 1644 ble han utnevnt til oberstløytnant i det Tunsbergske regiment. Han døde i 1658. Ni år seinere ble han gravlagt i et gravkapell i Mariakirken i Tønsberg, som enken hadde fått bygget.

Vincens Bildt var gift med Else Andersdatter Friis (1611-1677), en adelsdame fra Jylland, som etter mannens død ble boende flere år på Melsom i Stokke. De hadde barna:[2]

  • Inger Bildt (1638-1695) - gift med Knud Danielsen Bildt (1631-1689)
  • Anders Bildt (f.1639) - gift med Ann Høeg (f.1645)
  • Ide Sophie Bildt (1640-1667 ) - gift med Frederik Otto Budde (1616-1679)ReferanserKilder