Knut Sprauten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Direktør ved NLI, Knut Sprauten
Foto: Stian Green 2006

Knut Sprauten (født 1948 i Namsos kommune) er en norsk historiker og direktør ved Norsk lokalhistorisk institutt.

Etter avlagt embetseksamen 1974 var Sprauten ansatt i skoleverket i Oslo i et par år. I perioden 1976–1990 var han knyttet til Historisk institutt ved Universitetet i Oslo som forskningsstipendiat, vitenskapelig assistent og forsker. Fra 1990 til 2000 var han leder (avdelingsarkivar) for Kjeldeskriftavdelingen ved Riksarkivet. Han var medforfatter til bd. VII av Regesta Norvegica (1997). I 2000 ble han ansatt som leder (direktør) for Norsk lokalhistorisk institutt.

Sprautens faglige hovedområde er økonomisk og sosial historie, kulturhistorie og byhistorie i tidlig moderne tid. Han har skrevet bind 2 av Oslo bys historie, Byen ved festningen (1992). Han har ellers utgitt lærebøker i historie for skoleverket, og skrevet artikler i samleverk og tidsskrifter innen et vidt spektrum av historiske emner.