Per Braastad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Per (Ingolf) Braastad (født 4. juni 1912 på Nedre Bråstad i Vardal, død samme sted 9. desember 2008) var gardbruker og lokalhistoriker, med spesiell interesse for slektshistorie fra Vardal. Braastad meldte seg inn i Norsk Slektshistorisk Forening i 1926, og da han døde, var han den som hadde lengst medlemskap. Per Braastad ble i 1948 gift med Marie Berg (1918-), og de fikk sønnene Kristian, Gunnar og Gisle.

Braastad vokste opp på en tradisjonsrik slektsgard, der han var 11. generasjon! Han tok landbruksutdanning og overtok Nedre Bråstad i 1945. Han dreiv garden til 1978. Attåt gardsdrifta engasjerte han seg fra 1950-tallet i det lokalhistoriske arbeidet i området. Per Braastad deltok blant annet i arbeidet med å bygge opp bygdemuseet Eiktunet utafor Gjøvik. Han var med og fant passende hus som kunne flyttes dit, og ble i 1954 kasserer i Vardal-Snertingdal museumslag. Han var medlem av Eiktunets styre helt til 1988. Også i Gjøvik Historielag - stifta i 1974 - var han et sentralt styremedlem, og gjorde ikke minst et stort arbeid med å registrere utvandrere fra Vardal og Gjøvik. Dette var et viktig bidrag til boka Utvandringen til Amerika 1982).

Etter at han overdrog garden til sønnen Kristian, begynte han å systematisere sine oversikter over slekter i Vardal og Redalen og publiserte en første versjon i 1993. Dette arbeidet ble videreført av Gjøvik og Toten slektshistorielag og utgitt som bok og CD i 2008 med tittelen Slekter på garder i Vardal og Redalen (ISBN-978-82-997982-0-4 og ISBN-978-82-997982-1-1).

Braastad var også den solide bonden som ble mye brukt som styremedlem i det lokale nærings- og samfunnslivet, både i Vardals Sparebank, Gjøvik Bruk (styreformann), avisa Samhold/Velgeren og menighetsrådet i Bråstad kirke.

Kilder