Bjelke (adelsslekt)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bjelkeslektas våpenskjold.

Bjelke (eller Bielke) er en dansk-norsk adelsslekt. På 1500- og 1600-tallet var de den klart største eier av jordområder og gods i Norge. Den mest kjente representanten for slekta var Jens Bjelke (1580-1659), som var Norges rikes kansler. Slekten lever fortsatt i Tyskland ifølge Danmark Adels Årbok (1946)

Opphav

Bjelkeætta kom til Norge med godseieren Jens Tillufsøn Bjelke (død 1559). Han giftet seg i 1540 med Lucie Nielsdatter Gyldenløve, som var datter av fru Ingerd Ottisdotter til Austrått. Jens Tillufsøn kom i 1537 til Norge i Truid Ulfstand og Christoffer Huitfelds følge, og ble forlenet med Holms kloster, deretter med Tautra kloster i Trondhjemsfjorden og i 1542 med Jemtland. Gjennom sin kone Lucie Nielsdatter Gyldenløve fikk han det store godset som lå under Austrått. De fikk disse barna:

 1. Åge Bjelke til Austrått, også kjent som Ove Bjelke.
 2. Otte Bjelke til Lade. Han ble stamfar til ei slektsgren som døde ut med admiral Christian Bjelke (1645–94)
 3. Vibeke.
 4. Gunild, druknet i 1555 sammen med mora og mormora.
 5. Karen til Hatteberg, gift med Bertel Lauridsen Hørby, død før 17. februar 1618.
 6. Lucie, gift med Erik Andersen Hvittenstiern, død av pest i 1566.
 7. Maren, gift med Mogens Svale til Bisbo, Åker og Disen. 1582 ble hun forlenet med et vikarie i Hamar domkirke, og hun levde ennå i 1589.

Åge Bjelkes etterslekt

Åge Bjelke til Austrått ble gift med Margrethe Thott Clausdatter, og de fikk fire barn:

 1. Jens Bjelke (1580-1659).
 2. Birte Bjelke, døde ung.
 3. Niels Bjelke, døde ung.
 4. Vibeke Bjelke, ble gift med Gerlof Nettelhorst til Ousgaard.

Jens Bjelkes etterslekt

Jens Bjelke og Sophie Brockenhuus fikk fjorten barn:

 1. Ove (1611-1674), blant annet Norges rikes kansler og stiftamtmann over Trondheim stift. Arvet Austrått.
 2. Dorothea (1612-1674), gift med Daniel Knudsen Bildt til Morlandsgård, og i sitt andre ekteskap med Gabriel Rosenskjøld.
 3. Henrik (1615–1683), riksadmiral, gift med Edele Christopherdotter Ulfeld til Næsbyholm. Arvet Elingård. Fra Henrik Bjelke stammer ei tallrik etterslekt i Danmark, som døde ut i 1855.
 4. Elisabeth (1616-1658?), gift med generalmajor Chr. Fr. Gersdorff.
 5. Christian (1616-1642), død i duell.
 6. Eiler, død som spebarn.
 7. Eiler Erik, død ung.
 8. Birgitte, gift med Daniel Ottesen Bildt til Hafslund, i andre ekteskap med Fredrik von Offenberg.
 9. Jørgen (1621-1696), generalløytnant, gift med Magdalene Sibylle Joachimsdotter Gersdorff. Arvet Hovinsholm.
 10. Margrethe (1622-1698) gift med Johan Fredrik Marschalck, Norges rikes kanslar.
 11. Maren (1624-1652), gift med Børge Rosenkrantz.
 12. Sophie, gift med oberst Otte Schade til Tanderup, i andre ekteskap med generalløytnant Hans Løwenhielm til Veirup.
 13. Herman (1627-1647).
 14. Corfits, død ugift.

Otte Bjelkes etterslekt

Vi vet ikke når Otte Bjelke ble født, men vi vet at han fortsatt var i live i 1604. Han giftet seg med Else Hansdatter Rød, og de fikk disse barna:

 1. Henrik Bjelke, død 1645 på en reise til «Indien».
 2. Hans Bjelke til Sakslund, død omkr. 1663.
 3. Inger til Lade, levde i 1625.
 4. Lucie, gift med Erik Sparre i Sverige.

Hans Bjelkes etterslekt

 1. Otte Bjelke til Sakslund, død 1711. Amtmann i Vardøhus amt.
 2. Jens Bjelke, fenrik, druknet før 1660.
 3. Eiler Bjelke.
 4. Christian Bjelke.
 5. Margrete.
 6. Maren.
 7. Vibeke.

Kilder