Bjerkås (Asker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bjerkås er et strøk i Asker med postadresse Vollen, ligger ved fjorden mellom Slemmestad og Vollen. Stedet er bygd ut fra gårdene Øvre Bjerkås og Nedre Bjerkås samt Søndre Elnes og Nordre Elnes. Enkelte har ønsket at navnet skal staves Bjørkås, men Bjerkås er nå allment anerkjent.

Bjerkåsholmen naturminne har interessant geologi. I lagrekken fra kambro-silur-tiden (fra ca. 570 til ca. 410 millioner år før vår tid) er det nokså lett å finne fossiler. I kalkstein og mørk leirskifer kan man finne graptolitter, trilobitter og orthocerer (blekksprut med rett skall).

Før Slemmestadveien kom, gikk den viktigste veien fra Sjøstrand over Yggeset til Heggedal. Fra omkring 1850 til 1940-årene var hagebruk og isskjæring viktige næringsveier langs hele Asker-kysten. I Vollen-/Bjerkås-området var det 17 dammer. I Asker skar man is fra et femtitalls vann, tjern og dammer rundt 1875–80. Det fantes 48 isbinger av treplank. Fotballplassen på Bjerkås, åpnet i 1934, ligger på en gjenfylt isdam – Stordammen – rett opp for Sjøstrand.

Den første butikken, Odnes Landhandel, ble bygd omkring 1920 ved siden av den gjenfylte isdammen. Senere ble forretningen overtatt av Torger Yggeseth. Norsk Eternitfabrikk a/s ble bygd der Nygårdsdammen lå, den begynte driften straks etter krigen, men ble nedlagt i 1980-årene da det ble kjent hvor farlig asbest var. VEAS renseanlegg ble satt i drift i 1982. Bjerkås næringspark ligger ved den tidligere grensen mot Røyken og har over 60 leietakere.

Sjøstrand er et populært badested, åpnet i 1934. Boligbyggingen kom først og fremst etter 1945, da A/S Christiania Portland Cementfabrik solgte og leide ut tomter langs Bjerkåsveien og i Hampenga. I Høymyrmarka opp mot Høymyrdammen er det store boligområder fra 1990-årene. Ved krysset Slemmestadveien/Høymyrmarka er det dagligvareforretning. Gartneri ved veien til Sjøstrand. Trelastutsalg mellom Arnestad og Bjerkås. Mot Vollen og Arnestad er det flytende grense.

Det er fem velforeninger i strøket: Bjerkås Vel, Bjerkåsmarka Vel, Bjerkåstunet Vel, Nedre Bjerkås Vel og Øvre Bjerkås Vel.

Se også Kjeldearkiv:Barndomsminner fra Bjerkås og Vollen på 1950-tallet


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Bjerkås (Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.