Dramdal (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Dramdal
Dramdal - WF400.jpg
Foto: Widerøes flyveselskap (1963).
Sokn: Bakke
Kommune: Øvre Eiker
Fylke: Buskerud
Gnr.: 204
Postnummer: 3330 Skotselv

Dramdal er en navnegård og matrikkelgård i Sanden fjerding og Bakke sogn i Øvre Eiker kommune.

Navnet

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Dramdal var én samlet gård i høymiddelalderen, og den ble ikke liggende øde i seinmiddelalderen.[1]

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

I skattematrikkelen fra 1647 er Dramdal oppført som en fullgård med landskyld på 2 skippund. Eier og bruker var Tryg Dramdall, og dette var en av de største gårdene på Eiker som var eid av bonden selv.

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 Fullgård med landskyld 2 skippund
Gammel matrikkel MN 87 med skyld 2 skippund tunge
Matrikkel 1838 MN 206: Tre bruk med samlet skyld 26 riksdaler 20 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.204: 8 bruk med samlet skyld 47 mark 64 øre
Areal og antall bruk 2009


Nyere historie

I skattemanntallet fra 1661 er gården oppført med landskyld på 2 skippund malt. Bruker var Ellen Dramdal, og hun eide selv med bygsel 1 skippund, 6 lispund, 1 remål og 12 bismermerker, altså 2/3 av hele gården. Den siste tredjedelen - 13 lispund, 1 remål og 6 bismermerker - var eid av den avdøde Thrøgh Dramdals arvinger, med bygsel. Gården hadde skog til små last, og den hadde ei bekkekvern som kunne male for eget behov.

I 1723 var gården igjen samlet under en eier, med en landskyld på 2 skippund. Da var enken Helle «Selfeyende med sit Barn». De sådde 1 tønne blandkorn og 15 tønner havre, avlet 45 lass med høy og hadde 4 hester, 14 storfe og 8 sauer. Gården hadde fortsatte ei bekkekvern og «Lidet bielcke vext og huustømer skov». Dessuten var det seter, samt tre husmannsplasser, som til sammen sådde 3 tønner havre.

I 1765 var det proprietæren Jørgen Walther som bodde på Dramdal sammen med sin kone, Karen Nachschow, moren Kirstine Walther og søsteren Dorthe Walther. På gården bodde også tjenestekaren Lars Poulsen, de to drengene Amund Olsen og Christen Rasmussen, samt tjenestepikene Kirsten Torgersdatter, Marthe Larsdatter Giertrud Aslesdatter, Mallene Larsdatter, Ingeborg Johanesdatter og Olea Gram. Dessuten var seks husmannsektepar oppført under gården:

 • Stephen Jensen og hustru Kirsten Jensdatter
 • Peder Ingebrethsen og hustru Ingeborg Brynikldsdatter
 • Tosten Brynildsen og hustru Birthe Christensdatter
 • Erik Christensen og hustru Marthe
 • Jens Knudsen og hustru Gunnild Olsdatter
 • Torger Tostensen og hustru Ingeborg


Deling av gården fra omkring 1800

I 1803 ble Dramdal oppført i jordkommisjonen med fire skyldsatte bruk, samt to jordstykker som var bortbygslet, men ikke skyldsatt:

 • Procurator Friderich Walthers part, etter skjøte av 28/6-1794, med skyld 15 1/2 lispund
 • Simen Olsens part, etter skjøte av 26/10-1796, med skyld 1 skippund
 • Et stykke Jord ved bortbygslet til Christen Rasmussen mot en årlig avgift på 12 rdl. - ikke skyldsatt
 • «Et qværne huus og en Indhægning for nogle Sviin», bortbygslet til Nils Syversen etter bygselsseddel av 24/10-1794 - ikke skyldsatt
 • Amund Arnesens part, etter skjøte av 24/5-1796, med landskyld 2 1/2 lispund
 • Christopher Christophersens part, etter auksjonsskjøte av 5/4-1803, med landskyld 2 lispund


Den nye matrikkelen (1812)

Dramdal fikk i de nye matrikkelen matrikkelnummer 206. Det ene av brukene under gården, med skyld på 2 lispund, ble ført under nabogården Søndre Knive og fikk løpenummer 663. De tre andre skyldsatte brukene under Dramdal fikk løpenummer 667-669 og er oppført i den trykte matrikkelen fra 1838:

 • LN 667: Drambdal (15 1/2 lispund), med ny skyld 11 riksdaler, 2 ort og 15 skilling - eier: Assessor Collets Bo. Denne gårdparten ble seinere delt i to eiendommer, som fikk bnr.1 og 2.
 • LN 668: Drambdal (1 skippund), med ny skyld 13 riksdaler, 1 ort og 20 skilling - eier: Simen Olsen. Denne gårdparten ble delt i fem eiendommer, med bnr.3-7.
 • LN 669: Flaten (2 1/2 lispund), med ny skyld 1 riksdaler, 1 ort og 9 skilling - eier: Arne Amundsen. Denne gårdparten ble seinere bnr.8.


Bruksnummer i 1887-matrikkelen


Referanser

 1. Moseng, s.323


KilderEiker Leksikons logo.jpeg Dramdal (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!