Fiskergata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fiskergata 1 hører til de få småhusene som på mirakuløst vis har overlevd i Tromsø sentrum. Blå rock kafé har adresse Strandgata 14.
Foto: Einar Dahl (2017).
Fiskergata 1 så ganske sliten ut da skomaker Ingebrigtsen holdt til her omkring 1960, men ble senere pusset opp. I bakgrunnen ruver Salgslagets bygning som ble reist noen år tidligere.
Foto: H.A. Brandt

Fiskergata 1 i Tromsø er et lite trehus som har overlevd til våre dager. - Gammelt matr.nr. 553.

Fløttmann Henningsen

Erklæring fra kommunebestyrelsen om at grunnen skal eies av den som har oppført huset, tinglyst 12. aug. 1844.

Oppmålingsforretning på denne grunn hvorpå Christen Henningsens hus er oppført, tinglyst 2. mars 1874.

Her bodde huseier og fløttmann Kristen Henningsen med kona Hansine Ingeborganne og sju døtre i 1875.

I 1885: Arbeider Christen Henningsen med kona Hansine og to døtre.

Arbeidsmann Kristen Henningsen med kona Anna og adoptivsønnene Kristian Bentzen og Peder Pedersen, Marie Guttormsen, i 1900.

Skiftehjemmelsbrev til Kristen Henningsen etter hustruen, Hansine Ingeborganne, f. Olsen, i 1905.

Fisker Johannessen

Skjøte fra Kristen Henningsen til Hilbert Johannessen i 1906. Hilbert Johannessen kalte seg beskjedent nok for "fisker", men var en drivende kraft i byen.

Hilbert Johannessen drev fiskeforretning her mens han bodde i nabogården, Strandgata 14/16.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon i 1931.

Tvangsauksjonsskjøte til Tromsø Handels- & Privatbank, datert 1932, tinglyst 1939.

Skjøte fra Tromsø Handels- & privatbank A/S under off. adm. på denne eiendommen m.fl. til fru Hanna Johannessen i 1939.

Forkjøpsrett for Alf Johannessen ved Hanna Johannessens død eller hvis hun ønsker å selge eiendommen, i 1939.

Frihandler Anna Olsen (1940), hun var sydame i 1946.

Frisør og klær

I 1960 hadde E. Ingebrigtsen skomakerverksted her.

Rekearbeider Dagmar Hansen, (1961).

Pink flirt frisersalong A/S, (1972/77), friserdame Elisabeth Edelsteen Holm Aronsen, (1972/77).

Skjøte fra Tromsø Boligbyggelag til urmaker Paul Ditlefsen, i 1979.

Pang Kjøp A/S, ungdomsklær, (1982).

Det Lille Kjøkken, (1986).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1875-1900 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45. Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.