Strandgata 14 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strandgata 14 og 16 er bygd sammen. De tre nærmeste vinduene på langveggen hører til nr. 14, de to til høyre er i nr. 16.
Foto: Einar Dahl (2017).
Strandgata 14 med den stolte eier, Hilbert Johannessen.
Foto: Ukjent (ca. 1910).

Strandgata 14 i Tromsø besto opprinnelig av to eiendommer, matr.nr. 340 og 573, Strandgata 14a og b. Disse ble slått sammen i 1933 til Strandgata 14. Dette er det laveste husnummeret av de gamle gårdene i Strandgata som har overlevd til i dag.

Strandgata 14a

Auksjonsskjøte på hus og grunn til Peter Mikalsen og Eilert Karlsen, tinglyst 12. jan. 1860.

Murer og fisker Jens Johan Pedersen med kone Emelie og tre barn bodde her i 1865. De leide ut til enken Alette Horn og hennes to sønner.

Skjøte fra Mikalsen og Karlsen til Jens Johan Pedersen med rett for Peter Mikalsen og husfolk til fri og uhemmet adgang i huset under opphold i byen, i deres levetid, 1870.

Skjøte fra Johan Pedersen til Hilbert Johannessen, 1872.

Hilbert Johannessen

Både huseier og fisker Hilbert og Leonore Marie Johansen og contorist Ole Pedersen Lie med kone Anna hadde tre barn da de bodde her i 1875.

I 1885: Fisker Hilbert Johansen med kona Leonore Marie og seks barn, vaskekone Margret M. Jakobsdatter med datteren Konstance Lorntsen, skipper Gerhard Olsen med kona Jakobine og tre barn, skipper N. Knutsen med kona Joseffine Karine Wilhelmsen og datteren Martha Berethin.

I 1891: Hillebert Johannesen med kona Leonora og fem barn, Margrethe Jakobsen, enkemann Nils Gabriel Gundersen med tre barn, John Georg Jensen med kona Ida Oline (f. Ofstad).

Fisker og arbeidsmann Hilbert og Leonore Johansen m/familie og arbeidsmann Lars og Magdalene Johannessen m/familie i år 1900.

I 1910 har kjøpmann i sild, fisk og vilt, Hilbert Johansen, fått seg ny kone, Hanna. Hun er 34 år yngre enn ham og Hilbert ble far i 1909, 63 år gammel. De leier ut til politikonstabel Aggi og Amanda Robertsen og deres datter.

I 1916 bodde, foruten Hilbert Johansens familie, pakkmester Magnus Harder og Bertha Sigvarda Falck, samt sjømann Nikolai og Regine Berg Hansen her.

Eid av Hilbert Johannessen i 1904/1930, med fiskeforretning i nabohuset, Fiskergata 1. I 1932 sto han også som eier av naboeiendommen Strandgata 16 og de to husene var slått sammen.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt ved tvangsauksjon og at budet var stadfestet, 1931.

Tvangsauksjonsskjøte til Tromsø Handels- og privatbank i likv. under off. adm. på denne eiendommen og Strandgata 16, 1932.

Skjøte fra Tromsø Handels- og privatbank i likv. under off. adm. til Hanna Johannessen, 1932.

I henhold til erklæring fra Tromsø Handels- og privatbank i likv. under off. adm. ble denne eiendommen sammenføiet med Strandgaten 14b til et fellesnavn Strandgaten 14, 1933.

Strandgata 14b

Kjøpekontrakt hvorved Jacob Schøning overdro eiendommen til Johannes Knudsen, 1875.

I 1875 bodde skipstømmermann på verftet, Johan Aspaas, her med kone Eleonore og 7 barn, dessuten matros Johan Peder og Oline Pedersen med 5 barn.

I 1876 solgte Johannes Knudsen videre til Hilbert Johannessen, kontrakt datert 1876, tinglyst i 1896.

Eid av Hilbert Johannessen i 1904/1930, med fiskeforretning i nabohuset, Fiskergata 1. I 1932 sto han også som eier av naboeiendommen Strandgata 16 og de to husene var slått sammen.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt ved tvangsauksjon og at budet var stadfestet, 1931.

Tvangsauksjonsskjøte til Tromsø Handels- og privatbank i likv. under off. adm. på denne eiendommen og Strandgata 16, 1932.

Skjøte fra Tromsø Handels- og privatbank i likv. under off. adm. til Hanna Johannessen, 1932.

I henhold til erklæring fra Tromsø Handels- og privatbank i likv. under off. adm. er denne eiendommen sammenføiet med Strandgaten 14a til et fellesnavn Strandgaten 14, 1933.

Strandgata 14

Erklæring fra Hanna Johannessen, hvoretter Hilmar Johannessen skulle ha fritt hus, opphold og pleie i denne mfl. eiendommer, 1939.

Forkjøpsrett til Alf Johannessen ved Hanna Johannessens død eller hvis hun ønsker å selge, 1939.

Arbeider Hilbert jr., læregutt Thorleif og maskinist Alf Johannessen, bud Harald og arbeider Olaf Kr. Jørgensen, (1940).

Hilbert Johannessen døde i 1946, få måneder før sin 100-årsdag.

Hjemmelsovergang til arvingene Hilbert, Alf, Torleif, Leonore og Bergljot Johannessen, i 1950.

Skjøte fra medarvingene til Alf Johannessen i 1950.

Arbeider Hilbert, maskinist Alf og sjåfør Alv Johannessen, blikkenslager Sverre Paulsen, (1957).

Alv Johannessen, Henry Søpstad, skomaker Einar Ingebrigtsen, (1966).

Skjøte fra Alv Johannessen til Tromsø Boligbyggelag A/L i 1970.

Elisabeth Edelsteen Holm Aronsen, m/frisersalong i Fiskergata 1, (1972/77).

Skjøte fra Tromsø Boligbyggelag A/L til urmaker Paul Ditlefsen i 1979.

Paul Ditlefsen døde i 1983, hustruen Agnes Lovise satt i uskifte.

Uteplassen Je t’aime ble bygd opp fra grunnen av av brødrene Sverre Bakkland og Magnar Bakkland. Interiøret ( gelendrene imellom etasjene ble funnet som stålrør på fyllinga i Tromsdalen) og sveiset sammet av kamerater. Kjelleren ( som idag er toalett), ble gravd ut for hand av brødrene Bakkland.

Je t’aime var Tromsø's svar på "Smuget" i Oslo.

Pizzakaféen «Je t’aime», overtok huset i 1986 og ble etterfulgt av Blå Rock café A/S (Per Martin Saur), tidlig på 1990-tallet. De er her fremdeles i 2017.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.