Fiskergata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fiskergata 2 ble totalt ombygd, påbygd og i det hele tatt, ca. 1990.
Foto: Einar Dahl (2017).
Fasaden mot Fiskergata.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et sjeldent bilde av krysset Strandgata/Fiskergata med Fiskergata 2 nede til høyre. Mack er i gang med bygging i bakgrunnen, det tyder på ca. 1950. Da er det Hans Johansens tobakksforretning som holder til i 1. etg. i nr. 2.0
Foto: Ukjent (Ca. 1950).

Fiskergata 2 i Tromsø besto opprinnelig av to matrikkelnummer, 365 og 366, disse ble til Fiskergata 2a og b i 1900 og endelig slått sammen til Fiskergata 2 i 1933.

Gammelt matr.nr. 365 – nr. 2a

Erklæring fra kommunebestyrelsen om at grunnen skal eies av den som har oppført huset, tinglyst 12. aug. 1844.

I 1865 bodde arbeidskone Dina Serina Andersdatter, Anne Liva Andersdatter og et pleiebarn her.

Vaskekone og dunrensker Dina Serina Andersdatter med fosterdatteren Elise Joachimsdatter Wide og matros Bernhard Wide, i 1875.

Skjøte fra Dina Andersdatter til Elise Wide, i 1876.

Skjøte fra Elise Wilhelmsen, f. Wide, til Thorbjørn Samuelsen i 1896.

Delingsforretning hvorved en del av eiendommen ble lagt til matr.nr. 366, i 1898.

Skjøte fra Thorbjørn Samuelsen til skomaker John Lind Andreassen på den i delingsforretningen omtalte del, med påstående våningshus, i 1898.

Gammelt matr.nr. 366 – nr. 2b

Erklæring fra kommunebestyrelsen om at grunnen skulle eies av den som har oppført huset, tinglyst 12. aug. 1844.

Her bodde tømmermann Isak Nilsen Raudio med sønnen Isak Wilhelm og arbeider Simon Isaksen i 1865.

Skjøte fra Isak Nilsen Raudio til kjøpmann Chr. Dreyer i 1866.

Skjøte fra Chr. Dreyer til Hans Lars Henriksen i 1867.

I 1875: Huseier og fisker Hans Larsen Henriksen med kona Evantine Regine Hansdatter.

Testamente mellom Hans L. Henriksen og hustru Eva Tina Hansen, hvoretter denne var blitt eier av eiendommen, datert 1873, tinglyst 1890.

I 1885: Enke og vaskekone Evantine Rigine Hansen.

Skjøte fra Tina Hansen til P. Hanssen & Co, med forbehold om kår for enken, i 1890.

Presteattest om at Eva Tina Hansen var avgått ved døden 17. des. 1895.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til skomaker John Lind Andreassen, i 1897.

Delingsforretning hvor en del av matr.nr. 365 ble tillagt denne eiendommen, i 1898.

Skjøte fra Thorbjørn Samuelsen til skomaker John Lind Andreassen på den i delingsforretningen omtalte del av matr.nr. 365, med påstående våningshus, i 1898.

Skomakermester John Lind med kona Ingeborg og to skomakerlærlinger dagarbeider Johan Johannessen med kona Anna og fem barn, verftstømmermennene Tøllef Lorensen og Kornelius Lorensen, i 1900.

Fiskergata 2

I 1910 i nr. 2a/b: Skomakermester John Lind med kona Ingeborg og datteren Lilly, kjolesyerske Theodora A. Theodorsen med datteren Thordis Eriksen, kjolesyerske Amanda Gabrielsen med datteren Haldis Rapp, kull & saltlosser Carl Kank med kona Anna og fire barn, jagtskipper Jens Olsen med kona Erlanda og sønnen Olaf.

Ektepakt mellom John L. Andreassen og hustru Ingeborg Katrine, f. Torbjørnsen, hvoretter denne eiendommen og Fiskergata 2a skulle være hustruens særeie, i 1911.

Skjøte fra John Lind til Hans Johansen i 1913.

Tromsø auktionsforretning skal ha holdt til her i 1916.

Skjøte fra Hans Johansen til Inga Johansen i 1925.

I h.h.t. erklæring fra Inga Johansen var eiendommene Fiskergata 2a og 2b slått sammen til fellesnavnet Fiskergata 2, tinglyst 8. juni 1933.

Inga Johansens privathotell i 1932. ”Pensjonat” i 1940/57. Hun var eier også i 1946.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon i 1933.

Tvangsauksjonsskjøte fra Tromsø Namsrett til Inga Johansen i 1939.

Damefrisør Aslaug Johansen, fenrik Wiggo Johansen og billettrise Eli Johansen, (1940).

Hans Johansen, avis og tobakksforretning, (1940/57).

Inga Johansens pensjonat, damefrisør Aslaug, kontordame Eli Johansen, (1946).

Damefrisør Rosie Garnes, (1957/61).

Bjørn Rossing, (1966).

Ottar Loe

Skjøte fra Tromsø kommune til A/S Tromsø Margarinfabrikk, i 1967.

Skjøte fra A/S Tromsø Margarinfabrikk til Ottar Loe i 1976.

Judith Loe satt i uskiftet bo etter Ottar Loe som døde i 1979.

Skjøte fra Judith Loe til I/S Loe-gården i 1982.

Huset ble totalt ombygd og påbygd omkring 1990.

Advokater og media

Kreditorforeningen i Tromsø, (1990), adv. Knut Rye-Holmboe, (1990).

Adv. Kurt Hamnes, (1993), Holmboebryggene A/S, (1993), adv. Seljevoll & Hamnes, (1993), adv. Tormod Seljevoll, (1993), adv. Bianca Ørmen, (1993).

Partner AS, (1996/99), Radio 1 Tromsø, (1996/99), Radio Tromsø AS, adm. & salg, (1996), Se og Hør, (journalist Øystein Barth-Heyerdahl), (1996/99), Planregnskap, (1996).

Audio Design, (1999), P4 Radio Hele Norge AS, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnboka for Tromsø 1940-90.