Gerhard Pedersen Geelmuyden

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gerhard Pedersen Geelmuyden (født 1717 i Vikør, død 15. januar 1775 i Stavanger) var lagmann i Stavanger fra 1758 til sin død.

Embetskarriere

Geelmuyden ble konstituert som lagmann da Lars Andreassen Undal døde. Han ble utnevnt 14. april 1759. Han døde i embetet i 1775.

Den 20. november 1744 ble han ex. jur. med karakteren bekvem.

Geelmuyden var forvalter på Lyse kloster i seks år. Han arbeidet ett år på et regimentsskriverkontor i København og var i 1747 fullmektig ved Københavns amtsstue. Fra 1750 var han toller i Stavanger.

Han var «en brugbar, fattig, med Forretninger overlæsset Mand».[1]

Familie

Gerhard Geelmuyden nedstammer fra Gerrit Adriansen Geelmuyden som kom til Bergen fra byen Geelmuyden i Holland i 1657. Gerhard Geelmuyden ble født i 1717 i Vikør der han ble døpt 25. april s.å. Han døde i Stavanger 15. januar 1775. Foreldre var sokneprest i Kvam Peder Gerritz van Geelmuyden (ca. 1663–1723) og hans andre hustru Christine Jersin (1672–1733) datter av biskop i Kristiansand Jacob Jensen Jersin og Alhede Buchardsen. En annen datter av Jacob Jersin, Catharina Jersin, var gift med stiftamtmann Andreas Lauritsen Undal, sønn av lagmann på Agder Laurits Andersen Undal. Geelmuydens søster Maria Elisabeth (1718–1761) var gift med krigsråd Fredrik Undal på Damsgård i Bergen, sønn av stiftamtmann i Bergen Andreas Undal.[2] Lagmann Geelmuyden var dermed nær beslektet med forrige lagmann Lars Undal. Lars Undal var bror til Geelmuydens søsters mann og også nevø til Geelmuydens mor.

Gerhard Geelmuyden ble gift 13. mars 1760 i Bergen med Katharine Johanne Smith, døpt 5. februar 1735 i Bergen, død 5. februar 1816, datter av kjøpmann Otte Christensen Smith og Elisabeth Marie Lydersdatter Fasting. Det ble avholdt skifte etter Geelmuyden i Stavanger 15. januar 1775.

Barn:

a. Lyder Fasting, f. 1761, d. 1832.
b. Christine Carina, f.1762, d. 1827; g.m. Mathias Hansen Abel, f. 1754, d. 1796.
c. Alida Catharina, f. 1763, d. 1836.
d. Peder, f. 1764, d. 1804. Han ble ex. jur. 26. juni 1796, var siden fullmektig hos amtmann Koren i Stavanger amt som bodde i Egersund. Peder Geelmuyden var ugift.
e. Otto Smith, f. 1766, d. 1771.
f. Christopher, f. 1769, d. s.å.
g. Lydia Fasting, f. 1771, d. 1842.
h. Elisabeth Marie, f. 1773.

Bosted

I 1764 bodde Geelmuyden i Nedre Strandgate.[3] Der bodde han også i 1775 da han døde.[4] Han hadde hus og sjøhus.

Referanser

  1. Langes embetskalender, i Riksarkivet.
  2. Erling Reksten: Krongodssalg og embetsmenn i Bergenhus len/Bergen stiftamt i 2. halvdel av 1600-tallet, bd. II, Oslo 1979, s. 207.
  3. Samlinger til Stavangers historie, bd. IV, s. 393.
  4. Samlinger til Stavangers historie, bd. IV, s. 426, 443, og Samlinger til Stavangers historie, bd. II, s. 185, og opplysninger i skifte 1775.

Eksterne lenker


Fiat-justitia medium.jpg Gerhard Pedersen Geelmuyden er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.