Grønnegata 16 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 16 er pusset opp, men ikke mye forandret, siden 1960.
Foto: Einar Dahl (2015).
Kvartalet Grønnegata 14-20 i 1960. Nr. 16 er nummer to fra venstre.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 16 i Tromsø er et velholdt trehus. - Gammelt matrikkelnr. 610b, utgått fra matr.nr. 610.

P. Hanssen & Co

Målebrev fra Tromsø Magistrat til P. Hanssen & Co, datert og tinglyst 26. aug. 1880.

Delingsforretning hvorved en byggetomt ble fradelt til Jens Olsen, avholdt 30. mai 1896. P. Hanssen & Co beholdt 610a.

Skjøte fra P. Hanssen & Co til Jens M. Olsen på matr.nr. 610b i 1896.

Familien Olsen

I 1900: Fisker Jens M. Olsen med kona Anna, tre barn og seminarelevene Peder Norsø og Gabriel Sletvold, restauratrise Anna Nilssen med barnebarnet Anna Nilssen og seminarelevene Søren Eilertsen og Rikard Rasmussen, kjører Karl Andersen med kona Ingeborg og sønnen Karl, vasker Kristine Hanssen med to barn og et pleiebarn.

I 1910: Fisker Jens M. og Ingeborg Olsen med tre barn, D/S-styrmann Ragnvald og Elfrida Olsen, fisker Andreas og Antona Jensen, los Ingolf og Aminda Rath med en datter, enken Oline Marie Johnesen.

I 1916: Fisker Jens Martin, Ingeborg, Alfhild Eli, Olaf Georg og Paul Emil Olsen, fisker Andreas og Antona Petrea Jensen, enke Marie Johannesen, arbeider Helene Lindberg, maskinist Peder Alfred og Laura Karoline Mortensen.

Erklæring fra Tromsø Skifterett om at fellesboet til Jens Martin Olsen, som døde 24. juli 1933, er overlatt Anne Olsen, uskiftet, i 1933.

Skjøte fra Anne Olsen til fru Lotte Berg Olsen i 1934.

Byselger Kaare, butikkdame Karin og blikkenslager Olaf Olsen, med verksted i Storgata 79, sjåfør Hans Pettersen, lagerformann Johannes Stellander, (1940).

Arbeider Agnes, byselger Kåre og sjåfør Odd Olsen, lastebilkjører Per Jensen, arbeider Johannes og kontormann Ragnar Stellander, blikkenslager Gunnar Zakariassen, (1946).

Eid av Lotte Berg Olsen i 1946.

Montør Hansen

Skjøte fra Lotte Berg-Olsen til Elfrida og Karl Hansen, i 1953.

Johannes Stellander, arbeider Agnes og dekksmann John Olsen, lagerarbeider Nils Bjørndal, montør Karl Hansen, (1957/66).

Birger Hansen, (1961). Han drev caféen Aveny i Storgata 46.

Elfrida Hansen, (1966/90).

Karl Hansen døde i 1975, enken satt i uskifte.

Håkon Johansen, (1986), Eirik Karlsen, (1986), Rita Kjelstrup, (1986).

Harry Albertsen, (1990), Lisbeth Jensen, (1993), salgskons. Knut Stene, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.