Grønnegata 18 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nr. 18-20 er atskillig friskere i våre dager. Nr. 18 er bare restaurert mens nr. 20 er nybygd.
Foto: Einar Dahl (2015).
Grønnegata 18 er huset til venstre i bildet. Både det, og nr. 20 til høyre, var slitne i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 18 i Tromsø er et gammelt bolighus som har blitt til hotell. - Gammelt matr.nr. 556.

Bødker Vold

Målebrev til bødker Joakim Vold, tinglyst 11. nov. 1875.

Huseier og bødker Joachim Wold med kona Johanna Margrethe og to sønner, i 1875.

I 1885: Enke Seriane Jensen og fire barn, tømmermann Enok Eliassen.

Auksjonsskjøte etter Joakim Vold til Sernine Jensen i 1887.

Tømmermann Eliassen

Presteattest om at Enok Johan Eliassen og enke Sernine Marie Pedersdatter er ekteviede, 25. okt. 1887.

I 1891: Enok Johan Eliassen med kona Semine Marie, fire stebarn og to barnebarn.

Tømmermann Enok Eliassen med kona Semine og to pleiebarn, fiskeflekker Nikolai Olsen med kona Maren og fem barn, i 1900.

Skifteskjøte fra Enok Eliassens og hustru Sernines bo til Magnus Mikkelsen i 1906.

Enke Nille Eliassen med to barn, fisker Leonhard og Hanna Johansen, i 1910.

Skjøte fra Johan Thorbjørnsen til Leonhard Johansen i 1911.

I 1916: D/s-pike Hanna Johannesen, fisker Peder Olai, Jensine Petrine og tjeneste pike Petra Pettersen.

Auksjonsskjøte til Håkon Johansen i 1920.

Los Thorsteinsen

Skjøte fra Håkon Johansen til los Olai Hagerup Thorsteinsen og hustru Ellen Serine Andersen (Thorsteinsen), i 1922.

Ektepakt mellom Olai Thorsteinsen og Ellen Andersen hvorved alt hva hver av dem for framtiden erverver skal være erververens særeie, i 1922.

Eid av Ellen og Olai Thorstensen i 1932.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1932.

Tvangsauksjonsskjøte til Ellen Thorstensen i 1934.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon i 1935.

Magna Johnsen

Tvangsauksjonsskjøte til Magna Johnsen i 1935.

Eid av syerske Magna Johnsen i 1940/46, elektriker Karl Hansen, (1940).

Sydame Magna Johnsen, montør Karl Hansen, (1946).

Skjøte fra Magna Johnsen til Wilhelm Kotte i 1946.

Margarinarbeider Bjarne Gulbrandsen, husmor Margrethe Kotte, (1957).

Astrid Johansen

Skjøte fra Margerthe Kotte til Astrid Johansen i 1961.

Alf J. og Svein Arne Johansen, (1966).

Astrid og Alf Johansen, (1972).

Hotelleier Ålangen

Skjøte fra Astrid Johansen til Roger Ålangen i 1978.

Ålangen kjøpte naboeiendommen Grønnegata 20 i 1981 og bygde ut de to eiendommene til hotellformål.

Roger Ålangen, (1982), Viking gjestgiveri, (1982).

Viking Hotell Bed & Breakfast (i nr. 18/20), (1986/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.