Grønnegata 20 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 20 ble revet (ombygd?) tidlig på 1980-tallet og gjenoppsto sammen med nr. 18, til venstre, som Viking hotell.
Foto: Einar Dahl (2015).
Grønnegata 20 begynte å merke tidens tann i 1960. Nr. 18 til venstre.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 20 i Tromsø var et toetasjes hus som ble påbygd i høyden da det ble hotell. - Gammelt matrikkelnr. 560.

Fløttmann Solberg

Målebrev til Hans Olai Erlandsen datert 16. juli, tinglyst 10. sept. 1874.

Huseier og fisker Olaus Solberg med kona Marie og tre barn, huseier og fisker Hans Olai Erlandsen med kona Gurine og fire barn, fisker Sivert Andreas Arentsen, i 1875.

I 1885: Fløttmann Olaus Solberg med kona Marie og sju barn, fhv. pedel Ole Olsen med kona Sofie og tre barn. – Familien Solberg bodde her også i 1891, da med åtte barn.

Auksjonsskjøte til Olaus Solberg i 1898.

Fløttmann Olaus Solberg med kona Elen og fem sønner, i 1900.

Auksjonsskjøte til vognmann Eskild Meyer i 1904.

Tømmermann Thorbjørnsen

Auksjonsskjøte til Johan Thorbjørnsen i 1909.

I 1910: Hustømmermann Johan og Caroline Thorbjørnsen, D/S-stuert Haakon og Hilda Sørensen med datteren Hildur, calogereperatør Amalia Grung med to barn, musiker Bernhard Svendsen.

I 1916: Fisker Johan Mathias og Karoline Jensine Torbjørnsen, tolloppsynsmann Emil M. Lian, enke Ellen Marie og typograf Johan Edv. Solberg.

Skjøte fra Johan Thorbjørnsen til Simon P. L. Vangberg i 1925.

Skomaker Vangberg

Eid av skomakermester Simon Vangberg i 1932 og 1946.

Ricarda Larsen, syforretning, sjåfør Hans Eriksen, 1940.

Arbeider Viktor Vangberg, sydame Ricarda Larsen, (1946).

Ricarda Larsen, skomakermester Wictor Vangberg, tømmermann Harald Hansen, (1957).

Sersjant Arne Eriksen, Dagny Eriksen, journalist Ole Johan Eriksen, (1961).

Hjemmelsovergang hvorved hjemmelen til ideell ½-del gikk over til avdøde Rikarda Larsens arvinger: Elly Knudsen og Dagny Eriksen, i 1956.

Krepp papirindustri, (K.R. Olsen), (1966).

Hjemmelsovergang fra Viktor Wangberg til arvingen Martha W. Hansen på ideell ½-del, i 1969.

Skifteskjøte i Dagny Johnsen (Eriksen)s bo på ideell ½-del til Simon Johnsen på 5/32, Ole Johan Eriksen på 1/32, Arne Reidar Eriksen på 1/32 og Reidun Hansine Jakobsen på 1/32, i 1980.

Skifteskjøte fra Simon Johnsens dødsbo på hans andel til: Olaug Hansen, Synnøve Hansen, Edmund Johnsen og Laila Mollvik, i 1981.

Hotelleier Ålangen

Skjøte fra Reidun Jakobsen og Elly Knudsen m.fl. til Roger Ålangen på ideell ½-del, i 1981.

Skjøte fra Martha W. Hansen til Roger Ålangen på ideell ½-del i 1981.

Roger Ålangen kjøpte Grønnegata 18 i 1978 og bygde ut de to eiendommene til hotellformål.

Viking gjestgiveri, senere Viking Hotell, Bed & Breakfast, i Grønnegata 18/20, fra ca. 1981, (1982/2014).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.