Grønnegata 19 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det gamle nr. 19 er revet og nr. 17 har spist seg inn på tomta. I følge kommunens kart er nr. 19 den smale stripa bak porten til venstre, mellom nr. 17 og 21. Det ligger et hus i bakgården, men er det et nytt nr. 19?
Foto: Einar Dahl (2017).
I likhet med de fleste av sine naboer var Grønnegata 19 et lite hus. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Her ser det greit ut, men på en vinterdag? ... Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
uthuset sto i stil med det øvrige. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 19 i Tromsø var et lite trehus som ble revet. Det ga plass til utvidelse for naboen i sør, Grønnegata 17. - Gammelt matrikkelnr. 550.

Kjøpmann Dreyer

Målebrev til Andr. Dreyer, datert 29. okt. 1873, tinglyst 11. mars 1875.

Makeskifte på et stykke av grunnen med matr.nr. 511 (Grønnegata 17) hvor et stykke ble henlagt hertil, i 1875.

Skipper Oluf Arentzen med kona Karen Henrikke Ingebrigtsdatter og fem barn, vaskerkone Edel Knutsine Jensen med tre barn, sjømann Hans Larsen, i 1875.

Skjøte fra Andr. Dreyer til Haagen Olsen i 1877.

I 1885: Arbeider Haagen Olsen med kona Gurine, arbeider Fredrik Fredriksen, fiske Peder Olai Pettersen med kona Jensine Petrine, enke Beret Katrine Estensen.

I 1891: Haagen Olsen med kona Gurine, Fredrik Fredriksen, Andreas Bangsund med kona Anne Dorthea og sønnen Martin

Skjøte fra Haagen Olsen til Albert Johansen i 1892.

Hjemmelsbrev til enke Marie Pauline Leonore Johansen på denne eiendommen som er utlagt henne på skifte, i 1900.

I 1900: Fisker/dagarbeider Jeremias Eilertsen med kona Abelone og fire barn, fisker Oluf Johannessen med kona Hansine og en pleiedatter, Antona Pedersen med en datter, fisker Ulrik Kosbøll med kona Anna og to døtre.

Arbeider Albrigtsen

Skjøte fra Hans Stenersen, som iflg. attest er gift med Marie Johansen, til arbeider Martin Albrigtsen, i 1902.

I 1910: Fisker/arbeider Martin og Hilda Albrigtsen med fire barn, enke og husbestyrerinde Marie Solberg med fire sønner, enke og husbestyrerinde Martha Hermansen med en sønn.

I 1916: Martin og Hilda Sofie Albrigtsen, arbeider Lilly Oliva Eriksen, enke Martha Johanna og stuert Sigvart Emil Hermansen, Astrid Adele Nilsen, sjømann Ole Marthinius og arbeider Olufine Marie Olsen.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, frasolgt Martin Albrigtsen, i 1934.

Damefrisør Agnes og arbeider Toralf Albrigtsen i 1940.

Auksjonsskjøte til Tromsø kommune i 1943.

Damefrisør Agnes, arbeider Martin og garver Ragnvald Albrigtsen, (1946).

Skjøte fra Tromsø kommune til Agnes, Thoralf og Ragnvald Albrigtsen, i 1947.

Thoralf Albrigtsen døde i 1948, hustruen Olga satt i uskifte.

Skjøte fra Olga og Ragnvald Albrigtsen til Agnes Sørensen på 2/3 av eiendommen, i 1957.

Edel Eilertsen

Skjøte fra Agnes Sørensen til Edel Eilertsen i 1979. - Hun eide også Grønnegata 17.

Huset ble senere revet og tomta er slått sammen med Grønnegata 17.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.