Grønnegata 22 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 22 i 2015.
Foto: Einar Dahl

Grønnegata 22 i Tromsø ble delt i to eiendommer, men siden eieren stort sett var familien Wilsgaard hadde det liten betydning. I 1933 ble eiendommene slått sammen igjen. - Gammelt matr.nr. 608, delt i nr. 608a og 608b i 1879, slått sammen igjen i 1933.

Matr.nr. 608

Målebrev og hjemmelsdokument fra Magistraten i Tromsø til Ole Joramo, datert 18. august, tinglyst 10. sept. 1883.

Delingsforretning hvorved ½-delen (608b) er fradelt til murer Johan Knudsen, avholdt 21. aug. 1879, tinglyst 10. sept. 1883.

Matr.nr. 608a – Grønnegata 22a

Skjøte fra Ole Joramo til Simon Kildal Wilsgaard i 1885.

I 1885: Skydsskaffer Simon Kildal med kona Karoline og tjenestepiken Johanna Ananiasen.

I 1891: Simon K. Wilsgaard med kona Karoline Kildal, Johan Erik Nylund med kona Elen Petrine, fire barn og stesønnene Karl og Henry Tomsen.

I 1900 bodde disse her: Husholderske Anna Pedersen med tre sønner, maskinist på «Holmengraa» Elias Samuelsen med kona Ellerine og seks barn.

Erklæring fra Magnus og John Wilsgård, de tilstedeværende og myndige arvinger etter Simon Wilsgaard, om at deres mor Kristine Wilsgaard kan sitte i uskiftet bo, i 1923.

I h.h.t. erklæring fra Kristine Wilsgaard er denne eiendommen sammenføyet med Grønnegata 22b til fellesnavnet Grønnegata 22, tinglyst 8. juni 1933.

Matr.nr. 608b – Grønnegata 22b

Det er uklart når Johan Knudsen solgte til Simon Wilsgaard.

I 1900: Dagarbeider Simon Vilsgaard med kona Kristine og fem barn, fisker Peder Kristiansen med kona Beret, handelsmann Jakob Lewin med kona Hanna og tre barn, strikker Magda Nilssen, bakersvenn Henrik Throndsen med kona Gurine og tre barn, i 1900.

Eid av Simon Kildal Wilsgaard i 1904/18.

I 22a/b i 1910: fisker Simon Kildal og Kristina Wilsgaard med tre sønner, tjenestepike Hansine Hansen, hustømmermann Bernhard og Charlotte Thorbjørnsen med en datter, formann på snekkerverksted Hans A. og Marie Carlsen med sju barn, syerske Jørgine Jørgensen med to døtre, fiskeflekker Johan og Antona Vik med to barn, kjole- og kåpesyerske Berthe Jensen med en sønn, ishavsfangstmann Bernhard og Andrea Jørgensen med seks barn.

I 1916: Fisker Simon, Kristine Marie, styrmann Johan Bernh., sjømann Karl Magnus og sjømann Sigurd Kornelius Wilsgaard, Jensine Maria Bjørn, syerske Berthe Ovedie Jensen, snekker Hans Anton, syerske Gudrun Kristiane, sjømann Halfdan Nikolai, Kaia Elise, sjømann Karl Kristian, Marie Magdalene og Nanna Marie Karlsen, enke Pauline Jeanette og Emma Pauline Nilsen, stuert Harald Simonsen. Erklæring fra Magnus og John Wilsgård, de tilstedeværende og myndige arvinger etter Simon Wilsgaard, om at deres mor Kristine Wilsgaard kan sitte i uskiftet bo, i 1923.

I h.h.t. erklæring fra Kristine Wilsgaard er denne eiendommen sammenføyet med Grønnegata 22a til fellesnavnet Grønnegata 22, tinglyst 8. juni 1933.

Sigurd Wilsgaard

Eid av Kristine Wilsgaard i 1932.

Arbeider Sigurd Wilsgaard, arbeider Bjarne Sørensen, arbeider Henry Brynjulfsen (1940).

Pensjonist Kristine og arbeider Sigurd Wilsgaard, transportarbeider Henry Brynjulfsen, maskinist Arild Luneborg, arbeider Bjarne Sørensen, (1946).

Skjøte fra Kristine Wilsgård til sønnen, Sigurd Wilsgård, i 1949.

Arbeider Sigurd og Antone Wilsgaard, kullarbeider Bjarne Sørensen, maler Wilhelm Andreassen, lagerarbeider Gudmund Nilsen, (1957).

Maler Wilhelm Andreassen, (1961).

Sigurd Wilsgaard, Gudmund Nilsen, Halvdan Helmersen med Restebua i Skippergata 22, (1966).

Anny Wilsgaard

Sigurd Wilsgård døde i 1967, hustruen Anny satt i uskifte.

Anny Wilsgård døde i 1974 og hjemmelen gikk til hennes barn: Solveig Andreassen og Leni W. Nilsen.

Leni og Gudmund H. Nilsen, (1982/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.