Skippergata 22 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nå er butikk og bakeri borte og nr. 22 er et rent bolighus.
Foto: Einar Dahl 2017
Bakermester Oskar Fastborg hadde bakeri her i flere tiår. Bildet er fra ca. 1900-1910, med Fastborg i midten.
Foto: Ukjent.
Skippergata 22 lå på hjørnet mot Verftsgata. Bakeriet lå vel i det store huset i bakgården. Ca. 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Skippergata 22 i Tromsø hadde gammelt matrikkelnr. 131. Skippergata 22 ligger på hjørnet mellom Skippergata og Verftsgata. Eiendommen bestod tidligere av bygningen som i dag har adressen Skippergata 20.

Bødker Simonsen

Målebrev til losoldermann Peter Johan Petersen, datert 8. mars 1822, tinglyst 18. okt. 1847.

Skjøte fra Peter Johan Petersen til Ole H. Berg, i 1828.

Skjøte fra tollbetjent O. Berg til Jens Simonsen, i 1847.

I 1865: Bødkermester og enkemann Jens Andreas Simonsen med sønnen Weliam, styrmann Chrestian og Chrestine Reiners med to døtre.

Skjøte fra Jens Simonsen til bødker Henrik Knudsen, i 1866.

Bødker og baker Henrik Knudsen med kona Ingeborg og ni barn samt to bødkerdrenger, baker og conditor Hans Nilssen Kirkemo med kona Olufine Magrete, en sønn og to bakerlærlinger, i 1875.

Auksjonsskjøte til Paul Figenschau fra Henrik Knudsens konkursbo, i 1883. - Paul Figenschau drev forretning i Fredrik Langes gate 9 i over 40 år, til sin død i 1906.

I 1885: Bødkermester Henrik Vilgohs Knudsen sr., barna Ulrik Veser Knudsen, Hanna Knudsen og Gerhard Jensenius Knudsen, handelsbetjentene Henrik Vilgohs Knudsen jr. og Jakob Lohman Knudsen, bakermester Johannes Odin Klevstad, bakerlærlingene Bernhard Larsen og Ove Johannesen, butikkjomfru Helga Dollis.

I 1891: Enke Trine Schøning med fire barn, Emil Halvorsen, Johan Caspar Jordan med kona Guldborg og fire barn, tjenestepikene Rebekka Hansen og Emilie Olsen.

Baker Fastborg

Baker Oskar Fastborg (f.1867) var født og vokste opp i Verdal. Han gikk først i bakerlære hos baker Hofstad i Steinkjer. Da han kom til Tromsø omkring 1890, arbeidet han først hos baker Wold, før han startet for seg selv som bakermester i Skippergata 22. Etter å ha leid noen år, kjøpte han gården i 1907. Bakeriet lå i Verftsgata, i en bygning like bak Skippergata 22. Bakeriutsalget lå i en karakteristisk Jugend-stil bygning, som i dag har adressen Skippergata 20.

I 1893 giftet Oskar Fastborg seg med Guri Dalsbø (f.1864). Guris familie kom fra Sundal til Tromsø omkring 1880. Guri og Oskar var barnløs, men de tok til seg og adopterte Judith (f. Ormset 1895, Sundal), niesen til Guri. Guri var en av grunnleggerne av Kvinneforeningen i Håndverkerforeningen, og æresmedlem i samme forening.

I 1900: Bakermester Oskar Fastborg med kona Guri (f. Dalsbøe 1864, Sundal) og datteren Judith, samt sju ansatte, bl.a. konditor Bjarne Halvorsen, skolelærer Daniel M. og Olufine Rørbak(?) med en sønn.

Skifteskjøte fra Paul Figenschaus bo til bakermester Fastborg, i 1907.

Elias Carlsen hadde i lang tid butikk i kjelleretasjen. Foruten kolonial drev han betydelig fiskeutstyrs- og skipshandel med leid brygge hos Aagaard og Ebeltoft. Ca. 1907 flyttet han skipshandelen til Fridtjof Nansens plass 10. Han eide flere gårder i byen og distriktet da han døde i 1920. Iflg. Ytreberg var Elias Carlsen en dypt religiøs og meget velgjørende mann, uvanlig avholdt for sin hederlighet og vennesælhet.

Bakermester Oscar og Guri Fastborg med datteren Judith, butikkjomfru Anna Angell, tjenestepike Nanna Olsen, bakersvenn Johan Nilsen, postexpediteur Rolf og Marie Olsen med to barn, i 1910.

Alfhild Hagerup overtok sin farbror Elias Carlsens velassorterte kolonialforretning i 1909 og flyttet i 1914 til Skippergata 27, vegg-i-vegg med Carlsens forretning i Fridtjof Nansens plass 10.

I 1916: O. Fastborg, ”maskinbakeri & conditori”, baker Oskar, Guri og telegrafistinne Judith Fastborg, tjenestepike Inga Gulbrandsen, butikkdame Bergljot Nilsen.

O. Albertsen i ”Elias Carlsens tidligere forretningslokale”, mel- og colonialforretning, skibsproviant, oljeklær, petroleum, (1916).

Målebrev datert 17. jan., tinglyst 28. jan 1924, hvorved en parsell av Verftsgata 10 ble tillagt denne eiendommen.

Den joviale baker Oscar Fastborg døde i 1925, og datteren Judith døde i 1924. Enken drev et par år til bakeriet høsten 1927 ble overtatt av Peder Kvande.

Leiekontrakt fra Guri Fastborg til Peder Kvande av bakeri m/inventar, i 1930.

Leiekontrakt fra Guri Fastborg til Johan Figenschou om leie av kjelleretasjen, bestående av butikk, samt en sjå med loft, for 5 år, i 1937.

Baker Nygaard

O.P. Kvande drev bakeriet ”O. Fastborgs Eftf.”, (1932), det ble i 1937 overtatt av Olaf. G. Nygaard, (1946). Han kom fra Skippergata 23.

Kontrakt mellom Guri Fastborg og baker Ole Nygaard om leie i 3 år av bakeri og konditori m/inventar, samt butikk og leilighet i 1. etg., med pikeværelse i 3. etg. og de til nevnte leilighet hørende ytre rom, i 1937.

Eid av Guri Fastborg i 1932/46.

Johan Figenschou kolonial og fruktforretning, (1932/57). Figenschau skal ha hatt et liberalt syn på lukningsvedtektene og selv politiet var blant kundene etter stengetid, iflg. tidligere politimester Willy Haugli. Hauglis søster Synnøve var gift med baker Olaf Nygaard i 1. etg.

Enkefru Guri Fastborg, kontordame Anny Andreassen, arbeider Svanhild Bakke, instrumentmaker og dreier Andr. Dalsbø, sydame Mildrid Myrseth, arbeider Dagmar Strømmesen, (1946).

Elektroagentur A/S, (Arne Hansen), (1957), Tromsø elektro A/L, (disp. Arne S. Hansen), verksted, reparasjoner, (1957), student Oddvar og butikkdame Synnøve Nygaard, Harald Worum, m/blikkenslagerforretning i Skippergata 7, (1957).

Hans H. Brox, frukt- og grønnsakforretning, filial av forretningen i Storgata 57, (1966), Restebua, (Halvdan Helmersen), tekstilvarer, (1966/72), Hans E. Johnsen, husflidsartikler og souvenirer, (1966), Synnøve Nygaard, (1966/86), Tip-Top-kiosken (1966).

Kjøpmann Ivar Haugli Nygaard, forretning, (1972).

Skippergatens frukt-tobakk A/S, (1972), Rollo frukt og tobakk (Otto Rollnes), (1977).

Werner Draganits, (1982/86), Flipmachine, (1982/86), Jensen Supply (Kurt Jensen), (1982), Wille’s kiosk, (1982).

Nygaards arvinger

Skjøte fra Synnøve Nygaard til Oddvar og Britt Nygaard, Ivar Haugli Nyggard og Ann-Harriet Eipeldauer som forskudd på arv, i 1987.

Skjøte fra Ivar H. Nygaard til medarvingene på hans ¼, i 1987.

Skippergata kiosk, (1986/93).

Harald Marius Grape, (1990), Reidar Olsen, (1990).

Videohuset (Harald Svenning), (1993).

Tatto World, (1996/99).

Skippergata 22B

Målebrev- og kartforretning avholdt 13. mai 1957 hvorved denne eiendommen ble fraskilt Skippergata 22a.

Skjøte fra Synnøve Nygaard til Tromsø Elektro a/S, i 1957.

Skjøte fra Tromsø Elektro A/S til Otoo Godtliebsen, i 1981.

Imes A/S, aut. installatør, (1982), Sveis & Flis, (1982).

Skjøte til Skippergata 16 A/S i 1986.

Skjøte til Georg Andersen i 1988.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.